Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

88. Seminář Péče o duševní zdraví

31. 3. 2021 Autor: Jana Pešková

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Seminář Péče o duševní zdraví. Seminář na téma Neurověda v psychoterapii, který bude lektorovat MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D., se uskuteční 28. 5. 2021 v Divadle 29 v Pardubicích od 9 hodin. V případě nepříznivé epidemiologické situace se seminář uskuteční online.

Seminář nastíní nové poznatky z oblasti neurověd, které poskytují zajímavé teoretické zakotvení pro psychologii, psychiatrii i psychoterapii. V průběhu semináře se účastníci dozví základní poznatky o fungování lidského mozku s důrazem na sociální a afektivní neurovědu. Nastíníme, jaké neuroanatomické struktury a neurofyziologické funkce se podílejí na průběhu psychoterapie, na utváření vztahu mezi terapeutem a klientem a na výsledku psychoterapie.

Kvůli možným budoucím omezením z hlediska počtu účastníků či kvůli konání v online prostoru, je nutné se pro účast na seminář přihlásit na e-mailovou adresu: michaela.venclova@pd.cz. Více informací o semináři naleznete na www.pdz.cz. Budeme se velice těšit na Vaši účast.

Soubory ke stažení