Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Domov pro matky s dětmi již rok

3. 5. 2021 Autor: Petra Zíková, Publikoval: Jana Pešková

Bezpečnostní opatření a omezení v souvislosti s pandemií již více jak rok ovlivňují provoz všech středisek Oblastní charity Hradec Králové. Týmy zdravotních sestřiček, pečovatelek, hospicových sester, pracovníků v poradnách, hospodářském středisku, v zařízeních, která pomáhají mužům, matkám nebo otcům s dětmi bez domova, mají za sebou rok stresu v nestandardních podmínkách pro poskytování konkrétní služby či podpory. Pandemie však napříč charitními službami poskytla pracovníkům „velkorysý“ prostor pro projevy osobní statečnosti a odvahy. Dosud největší výzvě za 18 let své existence, čelí i Domov pro matky s dětmi na hradeckém Pouchově.

Azylový dům

Domov pro matky s dětmi pomáhá matkám, popřípadě i otcům, kteří se ocitli se svými dětmi bez střechy nad hlavou. V zařízení je nepřetržitý provoz. Klienti zde žijí v těsné blízkosti. Své soukromí mají za dveřmi svých pokojů. Využívají společné prostory uvnitř Azylového domu i venku na zahradě.

Pracovníci v Azylovém domě

Pracovnice Azylového domu od začátku pandemie vyvíjely velké úsilí, aby klienti pochopili potřebu dodržování bezpečnostních opatření v zařízení. I přes veškeré úsilí však nemoc překročila jeho práh. Onemocněly maminky, děti i několik pracovnic. Nákaza s sebou přinesla obavy, jak zvládnout izolaci jednotlivých rodin a péči o ně. I dokonalý krizový plán nemůže zahrnout velkou neznámou, kterou virus jednoznačně přináší.

Pracovnice Azylového domu s podporou vedoucí znaly a znají krizový scénář, profesně a především lidsky dokázaly v náročných situacích obstát.

Život se nezastavil

V azylovém domě se ani za ztížených okolností život nezastavil. Klientky řešily své běžné mateřské povinnosti, využívaly odbornou podporu sociálních pracovnic a pomoc od všech pracovníků. Školní děti se účastnily distanční výuky, odpoledne docházely na doučování, za které patří velký dík třem dobrovolnicím. „Nezrušili jsme aktivity“, říká vedoucí Azylového domu Zdeňka Koutníková, „jen jsme je přizpůsobili možnostem. Hledali jsme cesty Jak, nehledali jsme důvody, proč Ne... Během roku v Domově našlo pomoc 37 žen a 72 dětí. Dle možností a vydaných opatření jsme realizovali volnočasové a edukativní aktivity, rozvojové a kompenzační kluby. V létě se podařilo uskutečnit krásný jednodenní výlet do Prahy s návštěvou ZOO a plavbou po Vltavě. I v prosinci, kdy již opět Covid nabíral na intenzitě, přišel do zařízení Mikuláš s andělem a bohatou nadílkou. Vzhledem k okolnostem bezpečnostních nařízení se nekonala hromadná besídka, ale Mikuláš děti navštívil v jejich pokojích.“

Zkušenost pracovnice ze zařízení: „Jak probíhala a probíhá přímá práce s klienty, kteří onemocněli Covidem“ v Azylovém domě“

Pracovnice zařízení si vybavuje jednu ze svých mnoha služeb během uplynulého roku.

„Ve večerních hodinách mi klientka zavolala ze svého pokoje, že se necítí dobře, má horečku a kašle. Požádala o zajištění paralenu na snížení teploty. Neměla v té chvíli na pokoji dostatek tekutin a potravin pro sebe a svého syna, protože spoléhala, že si příští den nakoupí, popřípadě si vezme podporu z Potravinové banky. Vše o co si klientka řekla, jsem jí zajistila a donesla. Během následující hodiny mi klientka telefonicky oznámila, že jí přišla nesrozumitelná SMS a potřebovala tuto situaci řešit. Domnívala se, jak se později ukázalo správně, že jde o oznámení PCR testu. S respirátorem a štítem jsem osobně navštívila klientku na pokoji a technický problém s telefonem vyřešila. Klientka po zjištění pozitivity upadla v paniku a pláč. Matce jsem poskytla krizovou intervenci a pomohla jí i dítěti zklidnit situaci. Po chvíli se na jiném pokoji, kde ležela s nemocí jiná klientka se synem, rozezněl požární hlásič, který bylo nutné zkontrolovat a vypnout.“

Mnoho pomoci a podpory nemocným a pozitivním klientkám nešlo a nelze nechávat za dveřmi jejich pokojů. Až praxe ukáže, jak náročné je zajistit ve velkém zařízení provoz domácností klientů. Praní, obstarávání potravin, odnášení odpadků až po slova podpory, útěchy a naděje…“

Bohatí ve svém srdci…

„Shoda okolností dala možnost setkání se zajímavým člověkem, jak se později ukázalo i cestovatelem a filantropem. Obdaroval v prosinci čtyři matky s dětmi z našeho zařízení třídenním pobytem v centru Krkonoš, kde je osobně po celou dobu pobytu hostil. Díky projektu, který vznikl zcela spontánně, se děti z Domova pro matky s dětmi poprvé podívaly do krásné přírody Krkonoš a společně se svými maminkami zapomněly na své každodenní starosti. Svoji velkou radost a vděk vyjádřily posléze naše klientky s dětmi krásným poděkováním a dárkem, který poslaly do Krkonoš Dárci s velkým srdcem… Protože každý můžeme být svým dílem dárcem i obdarovaným…“ říká Zdeňka Koutníková

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt reaguje na měnící se sociální podmínky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispívá k inovaci způsobu jejich poskytování. Cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do společnosti – do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.