Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Jak se žije samostatně v Náchodě

26. 3. 2021 Autor: Jana Nývltová, Publikoval: Jana Pešková

PFERDA, z.ú. je nezisková organizace, která poskytuje službu Podpora samostatného bydlení na Rychnovsku, Náchodsku a v Trutnově. V současnosti má 30 klientů. Jedná se o terénní sociální službu, která pomáhá lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním žít samostatný život v rámci jejich možností. Naši klienti bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě a asistentky jim pomáhají s činnostmi, které klienti nezvládnou vykonat sami. Klienti jsou zapojeni v maximální možné míře tak, aby do budoucna zvládli jednotlivé činnosti svépomocí nebo jen s malou dopomocí. Nejčastěji se jedná o pomoc s nákupy, úklidy domácností a vyřizování běžných či úředních záležitostí. Pro naplnění cílů našich klientů spolupracuje služba především s opatrovníky, rodinou, odborníky (např. psychiatr) či jinými službami.

Všichni lidé mají právo na plnohodnotný život. S postiženými se mnohdy jedná jako s malými dětmi a ti pak mají omezené možnosti osamostatnění. Na vině může být přepečovanost rodičů či naopak jejich lhostejnost. Je důležité si uvědomit, že osamostatnění lidí s postižením vede ke zvýšení kvality života všech zainteresovaných stran.

Mezi naše klienty patří sourozenci Hanka a Petr, kteří se v průběhu loňského roku přestěhovali společně s jejich matkou z ubytovny do bytu. Po celou dobu jejich života vše obstarávala právě matka jako vaření, úklid, péče o domácnost, apod. Matka po krátké době po přestěhování zemřela a klienti zůstali na vše sami. Sourozenci smrt těžce nesli a jejich byt jim připomínal tuto tragickou událost. Vyslovili tedy přání o změnu bydliště. Veřejný opatrovník oslovil Pferdu ohledně vzájemné kooperace. S Hankou a Petrem byla podepsána smlouva a individuální plán, kde byly definovány cíle spolupráce. Jelikož se objevil vhodný byt, bylo potřeba zajistit přestěhování klientů. Po několika setkáních bylo zřejmé, že klienti nezvládají základní dovednosti a proto bylo potřeba je vše začít učit od samého začátku. Jako dobrý příklad lze uvést, že pracovník požádal o pravidelné větrání v domácnosti a následně zjistil, že Hanka a Petr neumí otevřít okno. Proto asistentka trénuje se sourozenci potřebné úkony a zároveň zavádí v domácnosti metodické pomůcky, které usnadňují samostatné fungování klientů. Nyní mají v bytě barevně označen sporák, metodickou pomůcku na oblékání dle počasí, fotomanuál na úklidové činnosti, péči o svoji osobu a další.

Tato dvojice využívá službu 3 měsíce a za tu dobu udělala neskutečný pokrok. Všichni z nich máme ohromnou radost a vidíme, že naše práce má smysl. Hanka a Petr jsou velmi motivovaní klienti, kteří se chtějí učit nové věci. Bez toho by k takovému pokroku dojít nemohlo.

Často se setkáváme s případy jako jsou Hanka a Petr, kdy k nám do služby přichází klienti bez základních návyků. Do té doby měli vše zajištěné od jiné osoby bez jejich aktivního zapojení a neměli šanci se dané věci naučit. Pro tyto zájemce je možnost využití sociální rehabilitace pferdí trénink, ve kterém se potřebné činnosti nacvičují a naše služba na ně navazuje.

Služba podpora samostatného bydlení Takový normální život je od 5. 4. 2018 do 30. 6. 2021 podpořena z Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V.

Za PFERDA z.ú. Ing. Jana Nývltová