Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Nadace Olgy Havlové vložila do mimořádného Fondu pomoci potřebným během druhé vlny epidemie 2 miliony korun

16. 11. 2020 Autor: Jana Pešková

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) od pondělí 19. října 2020 spustil nový mimořádný Fond pomoci potřebným, kterým reaguje na krizovou situaci v sociální a zdravotně sociální oblasti během druhé vlny epidemie koronaviru. Cílem fondu je poskytnout pomoc nejohroženějším skupinám lidí: seniorům, dlouhodobě nemocným, osobám se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením.

Fond je určen primárně na pomoc při úhradě mimořádných výdajů, nikoliv na běžný provoz organizací.

Program podporuje zejména

• úhradu mzdových nákladů pracovníků na DPP/DPČ potřebných pro rozšíření kapacit organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti

• nákup pomůcek nezbytných pro krizový provoz sociálních služeb (např. ochranné a dezinfekční prostředky, IT technika)

• příspěvek na zvýšené výdaje na dopravu (zejména na jednorázové předplacené tankovací karty)

Bližší informace naleznete na stránkách nadace: https://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-potrebnym-behem-epidemie/