Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Oblastní charita Hradec Králové vyhlašuje Soutěž – maluj, fotografuj

3. 5. 2021 Autor: Petra Zíková, Publikoval: Jana Pešková

Milé děti, již několik let pro Vás organizujeme výtvarnou soutěž. Tradičně malujete obrázky různými technikami na papír. Letos jsme navíc zařadili možnost účasti prostřednictvím fotografie.

1. malba – téma PŘÁTELSTVÍ

K tomuto tématu nás inspiroval arcibiskup Karel Otčenášek, významná osobnost našeho

regionu, jehož 100. výročí narození a 10. výročí úmrtí si připomínáme. Karel Otčenášek

celý svůj život zdůrazňoval význam vzájemného přátelství a porozumění. Užíval často

výraz „spřátelování“. Nikdy neztratil víru v přátelství, všude kam přišel, se snažil lidi

spojovat. Věděl, jak důležité přátelství je. Téma přátelství je velice aktuální i dnes. Co bylo

dřív běžné, najednou není. Nemůžete chodit do školy, do kroužků, s kamarády se

setkáváte pouze přes internet. Mít přátelé, mít někoho, kdo Vás vyslechne, pomůže, je

velmi potřebné a důležité.

2. fotografie - téma PŘÍRODA

K tomuto tématu nás inspirovala příroda sama. Příroda nás ovlivňuje, baví nás, učí

pokory i trpělivosti. Dívejte se kolem a posílejte obrázky přírodnin, které připomínají

lidský obličej nebo postavu, můžete ale vyfotografovat i běžné přírodní scenérie, nebo

zvířata, která vás nějakým způsobem zaujmou.

Zachyťte život, okamžik, kdy cítíte, že člověk je součástí přírody.

Obrázek s uvedením názvu, jména autora, věku a telefonního kontaktu zasílejte na

dobro@charitahk.cz

Moc se těšíme se Vaše práce.

Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 774 836 278, e-mail: dobro@charitahk.cz, www.charitahk.cz

Výkresy i fotografie vystavíme od 20. září do 1. října 2021

v prostorách suterénu budovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v HK

a na www.charitahk.cz

Termín doručení prací do 10. července 2021.

Vyhodnocení prací se uskuteční v úterý 22. září 2021.

Výherce odměníme pěknými cenami.

Obě témata vyhodnotíme v rámci dvou kategorií - do 10 let, do 15 let

Soubory ke stažení