Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

ONLINE REGIONÁLNÍ KONFERENCE PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ „ŠKOLA JAKO DRUHÁ RODINA“

2. 6. 2021 Autor: Ing. Ilona Paulátová; Publikoval: Jana Pešková

Srdečně Vás tímto zveme k účasti na online regionální konferenci „Škola jako druhá rodina. Budování vztahů ve škole a se školou“, která se koná v rámci projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami dne 9.6. 2021 od 8:15 do 16:15. Konference je určena především pracovníkům škol a školských zařízení, zástupcům zřizovatelů a školských organizací, pracovníkům krajských akčních plánů, místních akčních plánů, neziskových organizací a další odborné veřejnosti.

Cílem konference je upozornit na výchozí podmínky rodinného zázemí ve vzdělávání sociálně znevýhodněných děti a možnosti podpory dětí ze strany škol, nebo škol ve spolupráci s dalšími podpůrnými subjekty.

Budeme hledat vhodné nástroje podpory při budování bezpečného prostředí školy jako základního předpokladu rozvinutí potenciálu každého žáka. Za tímto účelem chceme diskutovat o dopadech pandemie na kvalitu života dětí a naznačit cesty postupné obnovy zdravých třídních kolektivů.

Na konferenci představíme také dobrou praxi škol, které se v době distančního vzdělávání pokoušely o potřebnou, byť někdy náročnou, spolupráci s rodiči.

Bližší informace o programu a přihlášku naleznete na:

Online regionální konference pro Královéhradecký kraj „Škola jako druhá rodina“ – Agentura pro socialni zaclenovani (socialni-zaclenovani.cz)

Registrace účastníků probíhá do 4.6. 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na paní Zdeňku Jarou - Zdenka.jara@mmr.cz.

Soubory ke stažení