Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Kraj projedná s obcemi rozvoj sociálních služeb

29. 1. 2018 Autor: Jiří Zeman

Královéhradecký kraj v prosinci loňského roku schválil Strategii v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026. Dokument má připravit systém služeb poskytovaných v kraji na stárnutí obyvatelstva, přispět ke zlepšení podmínek lidí se zdravotním postižením i duševním onemocněním. Kraj připravuje v únoru a březnu setkání se starosty obcí v kraji, jehož cílem je sladit společný postup při rozvoji podmínek pro nejohroženější skupiny obyvatel kraje.

Obce jsou významnými poskytovateli a donátory sociálních služeb, podílejí se na celkovém vytváření podmínek pro občany našeho kraje. Proto kraj plánuje postupně uskutečnit 5 okresních setkání se starosty obcí.

Obsahem jednání budou především záměry kraje v péči o seniory. „Péče o seniory musí v příštích letech projít dynamickým vývojem, abychom zachovali alespoň stávající standard péče. Demografický trend je neúprosný. Je nezbytné, abychom si to všichni uvědomili,“ říká Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje s gescí sociálních věcí.

„Roli obcí vidíme především v podpoře infrastruktury sociálních služeb,“ říká Derner o představách spolupráce a dodává, „V příštích letech chceme rozšířit síť denních stacionářů pro seniory, zvýšit počet lůžek v domovech pro seniory i v odlehčovacích službách. V této oblasti vnímáme obce jako důležité partnery.“

Setkání se také dotknou problematiky pečovatelských služeb. Kraj v této oblasti řeší špatnou dostupnost v malých obcích, ale také neochotu některých obcí rozšířit provozní dobu jimi provozovaných pečovatelských služeb. „Pokud chceme zabezpečit moderní systém sociálních služeb, je nezbytné v první řadě změnit způsob zabezpečení pečovatelských služeb,“ dodává k tomuto tématu Derner.

Dalším tématem bude také dostupné bydlení pro osoby se sociálním znevýhodněním. To se týká nejen osob v krizi, ale také seniorů, lidí se zdravotním postižením či duševním onemocněním. Chybějící dostupné a bezbariérové bydlení je často jediným důvodem k poskytování pobytových služeb. „Nahrazování dostupného bydlení pobytovými sociálními službami je neúměrně drahé a zatěžuje rozpočty obcí i kraje. Zajištění bydlení je rolí obcí, proto s nimi chceme probrat možnosti řešení,“ dodává k tématu Derner.

První setkání se uskuteční 13. února v Rychnově nad Kněžnou, následovat budou setkání v Trutnově (27. 2.), Náchodě (6. 3.), Hradci Králové (7.3.) a Jičíně (13.3.).