Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Kraj se setkal se službami pro seniory

7. 2. 2018 Autor: Jiří Zeman

Královéhradecký kraj patří k nejstarším krajům v České republice. V kraji žije téměř 25 tisíc obyvatel starších 80 let. Do devíti let jejich počet naroste o dalších téměř 10 tisíc. Kraj se musí připravit na větší počet seniorů, kteří budou potřebovat sociální služby z důvodu omezených schopností. Očekává, že pomoc bude potřebovat o 2000 lidí více.

Příprava na stárnutí populace je klíčovým tématem Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026, kterou kraj schválil v závěru loňského roku. Záměry této strategie Královéhradecký kraj představil 6. února 2018 poskytovatelům sociálních služeb pro seniory.

Strategie předpokládá posílení terénní péče. Ze zpracovaných analýz je patrné nerovnoměrné pokrytí pečovatelskými službami. Řada pečovatelských služeb zajišťuje dostupnost pouze v pracovní dny a to často pouze do 14 či 15 hodin. Specifickým problémem je také nízká dostupnost v malých obcích. Kraj chce proto vyjednávat s poskytovateli a obcemi za účelem zvýšení dostupnosti pečovatelských služeb. V této věci připravuje i opatření v oblasti financování, které bude obce motivovat ke zlepšení dostupnosti pečovatelských služeb.

Strategie předpokládá také zvýšení kapacit denních stacionářů. Z analýz vyplývá, že stacionáře pro seniory jsou vytížené. Kraj chce nejen zvýšit jejich kapacity, ale podpořit rozšíření do dalších měst v kraji. V této oblasti však očekává iniciativní roli obcí.

V plánu je také posílení odlehčovacích služeb, které nabízí přechodné pobyty pro seniory s cílem poskytnout možnost odpočinku rodinným příslušníkům pečujícím o seniora. V plánu je také navýšení počtu lůžek v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem pro osoby se syndromem demence.

Soubory ke stažení