Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Královéhradecký kraj v lednu 2016 zahájil financování služeb sociální prevence z prostředků Evropské unie.

EU, ESF, OP Zaměstnanost

4. 1. 2016 Autor: Jiří Zeman

V rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, získal z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociálních služeb více než 337 milionů korun. Projekt podpoří služby, které přispívají k začleňování zdravotně postižených do společnosti, rozšíří se služby na podporu osob s duševním onemocněním. Významnou část služeb tvoří služby pro rodiny s dětmi včetně azylových domů.

Projekt financuje stávající služby, které přispívají k začleňování lidí se zrakovým či s mentálním postižením, služby pomáhají lidem získat dovednosti, které jim umožní co nejvíce samostatný život navzdory jejich zdravotním omezením. Často přispívají k začlenění postižených lidí do pracovního procesu.

Významnou částí projektu je podpora osob bez domova, osob žijících v nestandardních bytových podmínkách či osob navracejících se z výkonu trestu odnětí svobody. Sociální služby pomáhají zabezpečit jejich základní životní potřeby a přispívají k rozvoji jejich dovedností tak, aby byly schopny svoji nepříznivou sociální situaci aktivně řešit.

„V příštím projektu chceme významně posílit služby pro osoby s duševním onemocněním. V této oblasti vnímáme dlouhodobý deficit podpory při začleňování lidí s duševním onemocněním do běžných sociálních kontaktů. Izolace lidí s duševním onemocněním pak často prohlubuje důsledky jejich onemocnění. V rámci kraje navýšíme díky projektu dostupnost sociálních rehabilitací v této oblasti o 10 pracovníků. Vnímáme to jako postupný krok k zajištění odpovídající podpory pro tyto osoby,“ popisuje hlavní rozvojový cíl projektu radní pro sociální oblast Josef Lukášek.

Ve velké míře se projekt věnuje také rodinám s dětmi. Prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb dochází k podpoře rodin směřující k řešení složitých výchovných či materiálních situací rodin s cílem zajištění funkčních rodin.

„Podmínky projektu nás směřují k vyhodnocování výsledků poskytovaných sociálních služeb. Projekt se tak zaměřuje i na tyto činnosti. Věříme, že realizace těchto aktivit může přispět k lepšímu využití finančních prostředků na sociální služby,“ říká k aktivitám projektu Josef Lukášek.

Celkové náklady projektu činí téměř 355 milionů korun, 18 miliony přispěl na realizaci projektu Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu. Projekt podpoří 47 služeb poskytovaných na území celého Královéhradeckého kraje. Služby budou financovány od ledna 2016 do června 2019.