Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Možnosti financování a příklady dobré praxe – Dostupné bydlení v Královéhradeckém kraji

30. 10. 2019 Autor: Mgr. Šárka Bartošová, zveřejnil: Lenka Plšková

Pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociální Ing. Vladimíra Dernera se v úterý 19.2.2019 uskutečnil seminář pro zástupce obcí a neziskového sektoru zaměřený na téma dostupného bydlení.

Hlavními tématy bylo představení možností podpory bydlení z různých dotačních titulů a také sdílení příkladů dobré praxe, kterých se v oblasti bydlení podařilo dosáhnout. Na semináři byla rovněž představena činnost Platformy dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji, která je v ČR jedinou platformou zaměřenou na oblast bydlení na regionální úrovni. Seminář organizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pod hlavičkou Regionální stálé konference KHK a vystoupili na něm mj. zástupci Ministerstva práce a sociální věcí, Státního fondu rozvoje bydlení, Centra pro regionální rozvoj ČR nebo Agentury pro sociální začleňování.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde: https://www.zamestnanyregion.cz/cs/novinky/2019-02-moznosti-financovani-a-priklady-dobre-praxe-v-dostupnem-bydleni

Soubory ke stažení