Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Peníze z Operačního programu Zaměstnanost podpořily vznik chráněného bydlení pro občany se zdravotním postižením

5. 8. 2020

V květnu a červnu 2020 zahájila provoz tři chráněná bydlení v Kostelci nad Orlicí a v Týništi nad Orlicí. Svůj nový domov v rekonstruovaných rodinných domcích najde celkem 18 uživatelů se zdravotním postižením, kteří přejdou z ústavních služeb v Kvasinách a Rychnově nad Kněžnou. Provoz těchto zařízení je podpořen z prostředků projektu Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji, který realizuje Královéhradecký kraj. Projekt podpoří i dvě zařízení chráněného bydlení ve Dvoře Králové nad Labem, kde žije 11 osob se zdravotním postižením. Služby budou nastaveny tak, aby docházelo k posilování kompetencí uživatelů potřebných k samostatnému životu.

Nové chráněné bydlení v Kostelci nad Orlicí a Týništi nad Orlicí

„Od prvního května letošního roku naše organizace ÚSP Kvasiny, za podpory zřizovatele Královéhradeckého kraje, zahájila poskytování sociální služby chráněné bydlení o celkové kapacitě osmnácti lůžek pro muže a ženy s mentálním postižením. Dvanáct klientů z kvasinského ústavu se s nadšením přestěhovalo do dvou nově postavených rodinných domů v Kostelci nad Orlicí a jednoho zrekonstruovaného domu v Týništi nad Orlicí.“ Změny představuje ředitelka Jana Mašková.

V následujících dnech se podle ředitelky „do jednotlivých domácností bude postupně stěhovat i šest klientek ze sociální služby Domečky Rychnov nad Kněžnou. Tím budou kapacity domácností plně obsazeny. Klienti se intenzivně připravovali na přechod do nové služby, ale nikdo z nás netušil, jak přijmou nové bydlení, prostředí, místní komunitu, někde i nové pracovníky. Někteří klienti žili v ústavu od osmdesátých let. I přesto, že jsme se snažili je přibližovat běžnému životu, jako žije většina z nás, stále „žili v ústavu“. Přestěhováním získali nový „vlastní“ domov, kde má každý svůj vybavený pokoj. Každý dům má dvě domácnosti. Jednu domácnost obývají tři klienti. K dispozici mají koupelnu, toalety, místnost s pračkou a sušičkou, vybavenou kuchyň s jídelnou a obývákem, televizi, počítač s připojením na internet, zahradu, kde mohou odpočívat a zahradničit. Domy se nacházejí v zástavbě blízko města a dostupných služeb. I když klienti žijí běžným způsobem života, potřebnou míru podpory ze strany pracovníků potřebují, ať to jsou např. domácí práce, vaření, praní, ale i doprovody k lékařům, vyhledávání zaměstnání, nákupy a mnoho dalších činností, které jsou posuzovány u každého klienta individuálně.“

„Již dnes mohu konstatovat, že i když klienti žijí v nových domácnostech teprve několik dní, jsou zde šťastni, a co je důležité, nikdo se nechce vrátit zpět do ústavu. A o tom ta naše práce je. Posouvat naše sociální služby stále dál, mít spokojené klienty, ale i personál, bez kterého bychom nemohli sociální služby poskytovat.“ říká ředitelka Jana Mašková.

Změny v chráněném bydlení ve Dvoře Králové nad Labem

Již v roce 2014 proběhla transformace pobytových služeb domova pro osoby se zdravotním postižením v Hajnici. Na základě této transformace vznikla síť chráněných bydlení na území okresu Trutnov. V roce 2019 došlo k vyhodnocení nastavení této sítě sociálních služeb a byly provedeny změny ve způsobu zajištění některých služeb. Součástí této změny byl přechod části uživatelů mimo pobytové služby do běžných bytů s využitím služby podpora samostatného bydlení. Část uživatelů se přestěhovalo a v jednom z chráněných bydlení byla snížena podpora pracovníků na 12 hodin z původních 24 hodin.

„V lokalitě Dvůr Králové nad Labem jsou dvě domácnosti sociální služby Chráněného bydlení - Růžový dům a Stříbrný dům. Původně byla domácnost Růžového domu koncipována jako domácnost klientů s vysokou mírou podpory a v domácnosti Stříbrného domu žili klienti s vysokou mírou podpory spolu s těmi, kteří potřebovali nižší míru podpory a pomoci ze strany asistentů. Vzhledem k efektivnímu pojetí služby bylo přistoupeno ke změně konceptu pracovišť Chráněného bydlení, tj. domácnosti se stanou bydlištěm pro klienty s podobnou mírou podpory, a z toho vyplývají plánované změny v oblasti materiálně-technického přizpůsobení domácnosti a personální změny.“ popisuje ředitelka Barevných domků Hajnice Ing. Bc. Lucie Skalová.

„Klienti s nižší potřebou podpory a pomoci ze strany asistentů, kteří žijí na domácnosti s podporou 24 hodin denně, se přestěhovali do domácnosti s 12 hodinovou mírou podpory a druhá domácnost zůstane zajištěná s podporou 24 hodin denně. Domácnost, kde žijí klienti s vysokou mírou podpory, bylo nutné technicky upravit. Jedná se o klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérové úpravy domácnosti tak, aby mohli vést plnohodnotný, důstojný život a využívat prostory a okolí domu bezpečně a v nejvyšší možné míře samostatně.“ říká Lucie Skalová.

Podle Skalové „Změny zahrnují úpravu vstupu do domu a přístupu na zahradu pro klienty s kompenzačními pomůckami a zhoršenou mobilitou vč. úpravy bezbariérového sociálního zařízení. Tato úprava byla částečně realizována v roce 2019“.

Cílem projektu „Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji“ je zajistit dostupnost sociálních služeb chráněného bydlení v celkové kapacitě 29 lůžek poskytovaných v komunitě, které vznikly po transformaci domovů pro osoby se zdravotním postižením Barevné domky Hajnice a Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny. Projekt přispěje k rozšíření sítě chráněného bydlení o 18 lůžek a ke změně způsobu poskytování služby chráněné bydlení u 11 lůžek. Převážná část lůžek je totiž provozována v zařízeních ústavního typu.

Projekt je realizován od ledna 2020 a bude ukončen v červnu 2022. Celkové způsobilé výdaje projektu činí více jak 41 milionů Kč. Spolufinancován je z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Královéhradeckého kraje.