Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Poskytování poradenství pro předlužené v občanských poradnách

30. 10. 2019 Autor: Mgr. Kateřina Kaizrová; publikoval: Lenka Plšková

Dluhy, předluženost, osobní bankrot, exekuce – to jsou slova, která v občanských poradnách slyšíme nejčastěji. V současné době si každý může pořídit vše, co potřebuje nebo si přeje bez ohledu na to, zda má dostatek prostředků, aby své potřeby či sny zaplatil. Lidé jsou ochotní prohledat stovky webových stránek a porovnávat obrovské množství parametrů, aby měli tu nejlepší televizi počítač nebo jiný výrobek. U výběru úvěrů, které zafinancují zakoupení věcí, takové hledání nepodstupují. Obvykle se obrátí na prvního věřitele, který úvěr poskytne. Nejen nízká finanční gramotnost ale i různé neočekávané životní situace (předluženost jde ruku v ruce i s dalšími nepříznivými životní situacemi, jako je ztráta bydlení, rozpad rodin apod.) mohou způsobit, že se lidé ocitnou v dluhové pasti. V takových chvílích obvykle začnou své problémy řešit a hledat toho, kdo by jim mohl pomoci.

Jak může naše občanská poradna pomoci zadluženým lidem? Zhruba 50% zájemců o naše služby se na poradny obrací právě pro pomoc s dluhy. Většina z nich je chce řešit prostřednictvím oddlužení. Jak tedy poradenství pro oddlužení probíhá? Vzhledem k častým novelizacím zákonů je s uživateli, kteří mají zájem o oddlužení, sepsána smlouva o poskytnutí služby. Následně jsou revidovány jejich dluhy. Do oddlužení je nutné přihlásit veškeré dluhy, které uživatel má, ať už jsou spláceny nebo vymáhány exekuční cestou. Uživatel by měl doložit informace o všech svých dluzích i s listinami dokazující jejich existenci, například úvěrové smlouvy, soudní rozhodnutí, exekuční příkazy. Zároveň je nutné, aby věděl, jaká je celková aktuální výše dluhu, včetně úroků, poplatků za soudní a exekuční řízení. Tyto informace musí dlužníci doložit, protože pracovníkům poradny je věřitelé ani vykonavatelé nesdělí. Z doložených informací následně pracovníci zjišťují, zda budou splněny zákonné podmínky pro uhrazení minimální výše nezajištěných dluhů. Ta je v současné době ve výši 30 % nezajištěných dluhů.

Kromě jiného uživatelé musí doložit další přílohy jako potvrzení o svých příjmech za poslední 3 roky, pracovní smlouvu či jiný doklad o pravidelném příjmu, informace o výši aktuálních příjmů, výpis z rejstříku trestů a případně i další přílohy podle osobních poměrů dlužníka. Kromě těchto dokumentů se k návrhu dokládají seznamy závazků, majetku a čestná prohlášení, které uživatelům pomohou připravit pracovníci poradny. Následně pracovníci vyplní návrh na povolení oddlužení v elektronické podobě a celý návrh zkompletují. Po jeho dokončení poradna odesílá návrh za uživatele datovou schránkou k příslušnému krajskému soudu, který jeho oprávněnost a formální náležitosti posoudí. Poradna je odpovědná za dodržení formálních požadavků návrhu. A to do doby, než je návrh bez výhrad přijat soudem. Tudíž pokud nebude návrh soudem bezvýhradně přijat, budou pracovníci uživatelům pomáhat a komunikovat se soudem, aby byl návrh pozitivně přijat soudem.

V tomto roce dochází k další novelizaci zákona, a tedy i ke změnám při podávání návrhů a jejich posuzování. Jelikož zákon ještě nenabyl účinnosti, není vhodné spekulovat o reálných proměnách řízení. Nové informace zájemcům můžeme poskytnout po nabytí výše zmíněné účinnosti.

Jestliže lidé mají zájem o řešení své nepříznivé dluhové situace, mohou se na nás obracet na našich kontaktních místech – v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě a Kostelci nad Orlicí. Kontaktní i další informace o našich službách naleznete na našich webových stránkách www.ops.cz

Mgr. Kateřina Kaizrová,

vedoucí občanských poraden

Občanské poradenské středisko, o. p. s.

OBČANSKÁ PORADNA HRADEC KRÁLOVÉ

Třída ČSA 543, Hradec Králové

(naproti Adalbertinu, přízemí)

Telefon: 734 734 818

E-mail: ophk@ops.cz

Otvírací hodiny:

PO, ČT 8-18,ÚT, ST 8-15

v

OBČANSKÁ PORADNA JIČÍN

Vrchlického 824, Jičín

(Dům s pečovatelskou službou,

vchod z pěší zóny, 3. patro)

Telefon: 736 472 676

E-mail: opjicin@ops.cz

Otvírací hodiny:

PO 8 - 18, ÚT, ST 8 - 15, ČT 8 - 17

v

OBČANSKÁ PORADNA NÁCHOD

Weyrova 3, Náchod

(1. patro)

Telefon: 734 370 960

E-mail: opnachod@ops.cz

Otvírací hodiny: PO 9 - 18 h, ÚT, ST 9 - 15 h, ČT 9-17 h

(polední přestávka 12 - 12,30 h)

KONTAKTNÍ MÍSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí – 1. patro.

Telefon: 734 370 960

E-mail: opnachod@ops.cz

Otvírací hodiny: vždy 1x za 14 dnů od 9 - 15 hod.

Provoz po rekonstrukci budovy bude zahájen od června 2019.