Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II

29. 6. 2020 Autor: Iveta Kazdová

Královéhradecký kraj uzavřel smlouvy o horizontální spolupráci v rámci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II“ s městy Královéhradeckého kraje a od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 budou realizovány klíčové aktivity projektu na jejich území:

Město Broumov – zajišťuje koordinaci procesu plánování a realizaci regionálních partnerství; zkvalitnění odbornosti procesu plánování formou sdílení dobré praxe zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb; zvýšení efektivity a flexibility procesu plánování formou mezioborových setkání; dostupnost informací o poskytování sociálních služeb uživatelům a pečujícím formou informačních aktivit v podobě workshopů a setkání; dostupnost informací o poskytování sociálních služeb se zapojením poskytovatelů formou akcí lokálního charakteru zaměřené na propagaci sociálních služeb a sociální problematiky obecně;

Město Dvůr Králové – zajišťuje koordinaci procesu plánování a realizaci regionálního partnerství; dostupnost informací o poskytování sociálních služeb uživatelům a pečujícím formou informačních aktivit v podobě workshopů a setkání svépomocných skupin pro pečující; dostupnost informací o poskytování sociálních služeb se zapojením poskytovatelů formou akcí lokálního charakteru zaměřených na propagaci sociálních služeb a sociální problematiky obecně;

Statutární Město Hradec Králové – zajišťuje koordinaci procesu plánování a realizaci regionálního partnerství; zkvalitnění odbornosti procesu plánování ze strany jeho účastníků (obcí, poskytovatelů, uživatelů) formou sdílení informací o aktuálních trendech v zajištění a koordinaci služeb v území prostřednictvím workshopů určených pro aktéry procesu plánování sociálních služeb a představitele obcí pro oblast navazujících veřejných služeb; zvýšení efektivity a flexibility procesu plánování formou mezioborových setkání;

Město Jičín – zajišťuje koordinaci procesu plánování a realizaci regionálního partnerství; zvýšení efektivity a flexibility procesu plánování formou mezioborových setkání;

Město Náchod – zajišťuje koordinaci procesu plánování a realizaci regionálního partnerství; zkvalitnění odbornosti procesu plánování a budování regionálního partnerství; zkvalitnění odbornosti procesu plánování formou sdílení dobré praxe zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb; zkvalitnění odbornosti procesu plánování ze strany jeho účastníků (obcí, poskytovatelů, uživatelů) formou sdílení informací o aktuálních trendech v zajištění a koordinaci služeb v území); dostupnost informací o poskytování sociálních služeb se zapojením poskytovatelů;

Město Nové Město nad Metují – zajištuje koordinaci procesu plánování a realizaci regionálního partnerství; zkvalitnění odbornosti procesu plánování a budování regionálního partnerství;

Město Trutnov - zajišťuje koordinaci procesu plánování a realizaci regionálního partnerství; zkvalitnění odbornosti procesu plánování a budování regionálního partnerství formou metodické podpory, formou sdílení dobré praxe zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb; zkvalitnění odbornosti procesu plánování (obcí, poskytovatelů, uživatelů) formou sdílení informací o aktuálních trendech v zajištění a koordinaci služeb v území; dostupnost informací formou informačních aktivit v podobě workshopů a setkání a aktivit lokálního charakteru zaměřených na propagaci sociálních služeb a sociální problematiky obecně se zapojením poskytovatelů.

Město Vrchlabí – zajišťuje koordinaci procesu plánování a realizaci regionálního partnerství; zkvalitnění odbornosti procesu plánování a budování regionálního partnerství formou metodických setkání a formou sdílení dobré praxe zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb; zkvalitnění odbornosti procesu plánování ze strany jeho účastníků (obcí, poskytovatelů, uživatelů) formou workshopů.

Součástí výše uvedených smluv je i zpracování analytických dokumentů - průzkumů, či analýz v oblasti sociálních služeb či sociálního bydlení, které jsou podkladem pro zpracování střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na území těchto obcí. Na základě smluv o centralizovaném zadávání budou zpracovány:

  • - pro Město Broumov – Koncepce sloučení pečovatelských služeb Města Broumov, Města Meziměstí a Města Teplice nad Metují a Mapa bariér ve veřejném prostoru Města Broumov.
  • - pro Statutární Město Hradec Králové – Analytické podklady pro tvorbu plánu rozvoje služeb sociální prevence a souvisejících aktivit na území ORP Hradec Králové;
  • - pro Město Náchod – Průzkum potřeb obyvatel Náchoda v oblasti sociálních služeb a bydlení a Analýza využití odlehčovacích služeb na území Náchodska;
  • - pro Město Nové Město nad Metují – Analýza potřeb na území obcí PO1 ve správním území Nového Města nad Metují, Analýza využití služeb pro rodiny s dětmi a Návrh systému dalšího návazného sociálního bydlení v Novém Městě nad Metují