Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

V Hradci Králové se otevře Centrum duševního zdraví

18. 1. 2019 Autor: Michaela Venclová, publikoval: Lenka Plšková

Lepší poskytovanou pomoc lidem s duševním onemocněním zajistí v Hradci Králové Centrum duševního zdraví. V dubnu ho otevře organizace Péče o duševní zdraví, která uspěla v žádosti do Programu podpory Center duševního zdraví II. koordinovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Hradec Králové se tak stane jedním z 16 měst, ve kterém pomoc lidem s duševním onemocněním nabere nový směr.

V Hradci Králové budou o krok blíže k naplnění cílů reformy psychiatrie. Otevřením CDZ vznikne nový systém v péči o lidi s duševní nemocí. Hlavním cílem CDZ je poskytování zdravotní a sociální péče v přirozeném prostředí člověka, například přímo u něj doma. V CDZ bude pracovat jeden multidisciplinární tým složený ze zdravotních profesí psychiatra, psychologa, zdravotní sestry a z profesí sociálního zaměření bude zastoupen sociální pracovník a peer konzultant. „O tento systém péče usilovala naše organizace již dlouhodobě. Naši sociální pracovníci standardně poskytovali služby v terénu, avšak neměli možnost s sebou vzít i zdravotníka, a tak nemohla být péče komplexní. Jsme velice rádi, že se naše vize terénních multidisciplinárních týmů konečně stávají hmatatelnými,“ říká ředitel Péče o duševní zdraví MUDr. Petr Hejzlar.

Jak uvádí ministr Adam Vojtěch v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví: „Služby Center duševního zdraví znamenají revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné. Významně zvyšují její kvalitu, protože péče jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem jako dnes, kdy je léčen takzvaně za zdí.“

V současnosti funguje již 5 CDZ ve 4 městech ČR. K nim se nyní připojí 15 nových Center pokrývající péči v dalších 12 městech, Hradec Králové bude jedním z nich a sousední Pardubice také nezůstávají pozadu. Aktuálně probíhají stavební úpravy vznikajícího CDZ v Hradci Králové. Na rekonstrukci prostor jeho sídla na Kavčím plácku finančně přispěl Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové přispělo na jeho vybavení. Toto rozšíření počtu CDZ je velký milník v poskytování služeb lidem s duševním onemocněním. Do budoucna plánuje Ministerstvo zdravotnictví vytvořit síť až 100 CDZ, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé republice.

Péče o duševní zdraví, z. s.

Nezisková organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním. Poskytuje sociální služby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, organizuje akreditované vzdělávací kurzy, pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Pobočný spolek Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem v návratu na běžný trh práce a nabízí pracovní uplatnění v chráněné kavárně, dílnách a obchodu. Více na http://www.pdz.cz/

https://www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi

https://www.facebook.com/Cafe.Robinson

KONTAKT:

PR: Michaela Venclová/ 773 915 753/ michaela.venclova@pdz.cz

Odborný: MUDr. Petr Hejzlar/ 777 915 740/ petr.hejzlar@pdz.cz