Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Když sami nestačíte

14. 9. 2018 Autor: Jiří Zeman

Jak se vypořádat s tím, když s přibývajícími léty ubývá sil a nic nejde tak jako dříve? Rok od roku máte více starostí, potýkáte se s myšlenkou, kdo vám pomůže, když si nevystačíte sami a rodina není nablízku? Je tu nějaké řešení, které by vám vše usnadnilo a zajistilo dál kvalitu života ve stáří? Je, a to v podobě celé řady sociálních služeb, které mohou pomoci v mnoha oblastech - s péčí o domácnost, při sebeobsluze, s pohybem mimo domov apod. Královéhradecký kraj řídí síť sociálních služeb, které jsou připraveny pomoci těm, kterým již jejich síly nestačí. Snahou je umožnit seniorům co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, ve svém domově a podporovat jejich soběstačnost.

Pečovatelské služby

Když zjistíte, že některé věci doma už nezvládáte, jsou pečovatelské služby připraveny zasáhnout v první linii. Obsah jejich práce je opravdu rozmanitý. „Velmi často se na nás obrací lidé, kteří se obtížně pohybují po městě, potřebují pomoci s nákupy, dovézt k lékaři, vyřídit pochůzky na poště i úřadech nebo připravit oběd,“ říká k práci pečovatelek Beata Hovorková, vedoucí pečovatelské služby Centra sociálních služeb Naděje Broumov.

„S ubývajícími silami seniorů jsme však připraveni pomáhat ve větším rozsahu. Pomáháme lidem při oblékání, koupání. Výjimkou není poskytování pomoci při podání stravy či nápojů,“ popisuje rozsáhlejší péči o seniory Hovorková.

Pečovatelské služby se dělí o péči o seniory s rodinou, ale jsou také schopny postarat se o ty, kteří nemají podporu blízkých. „S naší pomocí může žít ve svém bytě i osamělý senior, který potřebuje asistenci v řadě úkonů,“ dodává Hovorková.

Osobní asistence

Osobní asistence jsou služby připravené pomoci lidem s větší závislostí. Pomáhají v péči o domácnost i v péči o sebe, dochází za seniorem do jeho domácnosti stejně jako pečovatelská služba, jejich podpora je ale rozsáhlejší. „Pomáháme lidem při sebeobsluze, nabízíme jim společně prožitý čas při činnostech, které je baví a zajímají. Poskytujeme lidem dlouhodobější podporu, často se střídáme v péči s rodinou, seniora navštěvujeme i několikrát za den a trávíme s ním tolik času, kolik sám požaduje. Prostřednictvím naší služby je možné splnit přání většiny seniorů - žít ve svém domově, na který jsou zvyklí,“ říká Irena Svozilová vedoucí služby osobní asistence Společné cesty Náchod.

Na osobní asistenci se také často obracejí rodiny seniorů, kteří se vrací z hospitalizace v nemocnici. „Každá hospitalizace je pro seniora ve vysokém věku velmi náročná, dochází k úbytku jeho sil. Obrací se na nás rodiny, kterým lékaři doporučují pro jejich blízkého pobytovou službu, pokud se však senior chce vrátit domů, zajistíme mu asistenci u něj doma v průběhu celého dne, včetně víkendů. Po několika týdnech se pak často stává, že senior nabere síly a zvládá opět bydlet samostatně anebo jen s minimální podporou služby,“ říká Jiří Boháček, obchodní ředitel služby Hewer působící na Královéhradecku.

Denní stacionáře

Ambulantní služby denních stacionářů a center denních služeb jsou určeny především seniorům, kteří se cítí osamělí a hledají kontakt s vrstevníky. Jsou také vhodné pro seniory v počínajících stádiích demence, kteří vyžadují trvalý dohled, ale i pro ty, kteří potřebují častou dopomoc druhé osoby.

Stacionáře nabízí řadu různých aktivit od tréninku paměti, ručních prací, společenských setkání a podobně. Samozřejmostí je zajištění stravy, dohled nad užíváním léků a pitným režimem. Nabízí také možnost odpočinku na lůžku. Součástí služby je asistence personálu při úkonech, které klient sám nezvládá.

„Klientům v našem zařízení nabízíme kromě aktivizačních programů a cvičení i pomoc s oblékáním, pohybem, hygienou a dalšími potřebnými věcmi“, říká Jana Balcarová, ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad Metují. Denní stacionáře pravidla sami zajišťují přepravu do a ze zařízení, jiné zprostředkují dopravu u pečovatelské služby.

„Stacionář nám významně pomohl,“ říká paní Věra, pečující o svoji 85 letou maminku. „Když maminka začala zapomínat a začala si plést hodiny, měli jsme obavy ji nechávat doma. Musela bych dát výpověď ze zaměstnání, abych ji mohla hlídat. Díky stacionáři to nebylo nutné. Přes den je maminka tam, po návratu z práce se o ni staráme my.“

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby nabízí přechodné pobyty v délce od několika dnů až měsíců pro seniory či osoby se zdravotním postižením. Cílem služeb je umožnit pečujícím odpočinek a regeneraci.

Paní Jana pečuje celodenně více než 4 roky o manžela, který má Alzheimerovu demenci. „Chci mu umožnit, aby byl se mnou doma, i když je to velice náročné,“ popisuje své rozhodnutí. Letošní léto chtěla vyrazit s vnoučaty na dovolenou, proto se obrátila na odlehčovací služby. „Byla jsem už hodně vyčerpaná, 14 dní u moře s vnoučaty mě zase nabilo. Odlehčovací službu bych doporučila všem pečujícím,“ říká Jana o své zkušenosti se službou. „Chci dál pečovat o manžela doma. Předtím jsem měla strach, co s ním bude, kdybych sama musela do nemocnice. Nyní vím, že na to nejsem úplně sama,“ dodává Jana.

Pobytové služby

Pobytové služby poskytují 24 hodinovou péči. Jsou určeny seniorům, kteří jsou plně odkázaní na pomoc druhé osoby. „Našimi klienty jsou senioři, kteří potřebují pomoc při základních úkonech sebeobsluhy,“ říká Ludmila Lorencová, ředitelka Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem. „Dávno pryč jsou doby, kdy jsme vzali celý domov na výlet do přírody,“ dodává. Přesto se ve Dvoře snaží klienty zapojovat do společenského života a usilují o to, aby i na sklonku svého života žili aktivně.

Mezi pobytové služby patří domovy pro seniory, ale také domovy se zvláštním režimem, které slouží především seniorům, které postihla stařecká demence.

Kam se obrátit

Pokud potřebujete pomoc sociálních služeb, můžete se obrátit na jednotlivé poskytovatele. Poradí Vám také sociální pracovníci obcí v obcích s rozšířenou působností. Královéhradecký kraj také připravil elektronický adresář sociálních služeb, který najdete na adrese http://socialnisluzbykhk.cz. Informace o sociálních službách najdete také na adrese http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz.

Budoucnost v péči o seniory

Královéhradecký kraj má nejvyšší podíl seniorů v populaci z celé České republiky. Trend stárnutí populace bude i nadále pokračovat.

Královéhradecký kraj se na rostoucí počet seniorů připravuje a ve spolupráci s obcemi usiluje o dostupnější péči o seniory.

„Největší rezervy vnímáme v terénní péči. Zejména na venkově je její dostupnost nižší. Chceme proto zvýšit pokrytí obcí službami a rozšířit provozní dobu služeb,“ říká k hlavním prioritám v péči o seniory náměstek hejtmana Vladimír Derner. „Ukazuje se, že řada seniorů se obrací na pobytové služby, protože nemá k dispozici (nebo nezná) terénní služby. Chceme, aby byly v kraji kvalitní terénní služby, které umožní seniorům setrvat co nejdéle doma,“ dodává náměstek.

Do budoucna bude také nezbytné rozšířit kapacity ambulantních služeb. „Stávající kapacity jsou vytížené. Usilujeme o to, aby služby stacionářů byly ve všech velkých městech a spádově tak pokrývaly většinu kraje,“ nastiňuje budoucnost služeb Derner.

Také kapacity pobytových sociálních služeb nebudou dostačovat rostoucímu počtu seniorům. „Do roku 2026 plánuje Královéhradecký kraj zvýšit počet lůžek v pobytových službách o tisícovku. Intenzivně pracujeme na tom, abychom toho dosáhli,“ popisuje záměry Královéhradeckého kraje Vladimír Derner a dodává, že budou muset vzniknout především specializovaná lůžka pro seniory s demencí. „Dle dostupných dat by plánovaný nárůst měl zajistit, aby pobytové služby pro lidi zcela odkázané na rozsáhlou pomoc druhých byly pro seniory dostupné v co nejkratší době,“ dodává.