Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Tísňová péče se rozšiřuje do Trutnova

5. 10. 2018 Autor: Jiří Zeman

V rámci plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 - 2020 přistoupila trutnovská radnice k zavedení služby tísňová péče.

Tísňová péče je nepřetržitá komplexní terénní sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a život seniorů a osob se zdravotním postižením, které žijí v domácím prostředí a obávají se nenadálé krizové situace, např. pádu.

Služba zároveň pomáhá i rodinným příslušníkům, kteří vždy nemají možnost svým blízkým pomoc ihned zajistit.

V kombinaci s jinými terénními sociálními službami umožňuje lidem žít bezpečně v domácím prostředí a oddaluje tak nutnost jejich umístění do pobytových služeb, např. do domova pro seniory.

Tísňová péče může fungovat v domácím prostředí, ale i mimo bydliště. Po stisknutí SOS tlačítka dojde ke spojení s operátorem, který zorganizuje včasnou pomoc. Tou může být příjezd pohotovostního pracovníka tísňové péče, který pomůže situaci vyřešit, ale i informování příbuzných, v případě potřeby i přivolání složek integrovaného záchranného systému.

Poskytovatelem služby tísňová péče v Trutnově je organizace Život Hradec Králové, o. p. s., která bude mít od 1. 10. 2018 v Trutnově své pohotovostní pracovníky. Jde o sociální službu registrovanou v síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Město Trutnov bude na provoz služby tísňové péče finančně přispívat, a to od roku 2019.

Mgr. Adéla Cupáková, Dis.