Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Veřejná beseda na téma Profesionální podpůrce

26. 10. 2015 Autor: Jitka Jirsová

Obecně prospěšná společnost SKOK do života uspořádala dne 22. září v Novém Adalbertinu veřejnou besedu na téma Profesionální podpůrce. Na besedu byli pozváni zejména rodiče lidí s mentálním postižením, sdružující se v Okresní organizaci Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením České Republiky, o.s.

Pro účastníky besedy bylo téma podpůrcovství (nápomoci) jako alternativy k omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka velmi zajímavé. V současné době probíhá u jejich dětí přezkum omezení svéprávnosti ze strany soudů a jednou z možných variant je i cesta navrácení svéprávnosti a uzavření smlouvy o nápomoci s podpůrcem. Podpůrce pro lidi s mentálním postižením je novinkou, kterou přinesl nový Občanský zákoník a již nyní má významný vliv na běžný život lidí s mentálním postižením.

Téma rozproudilo diskusi, došlo na sdílení obav rodičů o budoucnost jejich dětí, objevily se dotazy týkající se konkrétních situací, ve kterých se lidé s mentálním postižením mohou ocitnout a jaká je poté role profesionálního podpůrce.

Hovořilo se o změnách v neplatnosti právních jednání, které přinesl nový Občanský zákoník, a o shodách a rozdílech při namítání neplatnosti právního jednání člověka s podpůrcem a člověka s opatrovníkem. Dále se diskutovalo o volebním právu lidí s mentálním postižením a o jejich občanských průkazech včetně možnosti zápisů údajů o opatrovníkovi/podpůrci. V neposlední řadě zaznělo téma ochrany majetku člověka s postižením, včetně nové možnosti zřízení svěřenského fondu.

Veřejná beseda umožnila účastníkům dozvědět se novinky z oblasti alternativ k omezení svéprávnosti a předestřela jim způsob poskytování podpory na základě Smlouvy o nápomoci, který jsme zvolili ve společnosti SKOK do života, o.p.s. Diskutující měli příležitost získat odpovědi na praktické dotazy a sdílet své obavy a výhrady k novému právnímu institutu podpůrce.

Další informace naleznete na www.skokdozivota.cz/39/Profesionalni_podpurce/, výstupy projektu, smlouvu o nápomoci rádi dáme k dispozici jiným organizacím.

Podpořeno grantem zIslandu, Lichtenštejnska a Norska vrámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován zEHP fondů 2009 – 2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku ksociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Fotogalerie