Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajPředstavujeme sociální služby

Představujeme sociální služby: Sociálně terapeutické dílny

19. 3. 2012

Jablečné záviny, čajové pečivo, slané preclíky a další pečivo, vyrábí lidé s mentálním postižením pracující v sociálně terapeutické dílně Tréninková pekárna Láry Fáry v Kvasinách. Ve Dvoře Králové nad Labem dílny realizují zahradnické a úklidové práce nebo výrobu dekorací z přírodních materiálů. Zapojení lidí s mentálním či jiným zdravotním postižením do činnosti sociálně terapeutických dílen dokládá, že tito lidé mohou přes svůj zdravotní handicap běžně pracovat.

Dílny slouží zdravotně postiženým, kteří se vzhledem k rozsahu zdravotního postižení nemohou zapojit do pracovního procesu na běžných pracovních pozicích ani v chráněných dílnách. Služba tak dlouhodobě poskytuje podporu při pracovních aktivitách. „Klienti se v naší pekárně zapojují do celého výrobního procesu. Od přípravy těsta, přes jeho tvarování, pečení až po finální balení výrobků,“ říká k zapojení uživatelů v pekárně Láry Fáry Iva Laštovicová z občanského sdružení Pferda, poskytovatele sociálních služeb, „vypadá to u nás jako v každé malé pekárně, lišíme se snad jen nižším pracovním tempem a kratší pracovní dobou.“

Klient sociálně terapeutických dílen není jen pasivním příjemcem pomoci, ale aktivně se podílí na poskytování služby. Výrobní program dílen je pro poskytovatele zdrojem příjmů a často je schopen financovat provozní náklady spojené s poskytováním služby. „Podařilo se nám dohodnout s některými obcemi, jimž se budeme starat o veřejné prostory za úhradu, příjmy budou zdrojem pro rozšiřování vybavení dílny,“ říká k příjmům služby Kateřina Hojná, ředitelka Farní charity Dvůr Králové nad Labem, provozovatele služby sociálně terapeutických dílen.

Zapojení uživatelů do činnosti sociálně terapeutických dílen se liší od služeb sociální péče. „Pracovní aktivita je hlavním cílem. Do dílny tak docházejí klienti po dobu, kterou jsou schopni být zapojeni do pracovní činnosti, často tak dochází na dobu 3 hodin denně na pár dní v týdnu,“ říká Iva Laštovicová k organizaci služeb. Uživatelé terapeutických dílen jsou často zároveň i klienty denních stacionářů, případně domovů pro osoby se zdravotním postižením.

Sociálně terapeutické dílny v Královéhradeckém kraji fungují 2 dílny s celkovou kapacitou 29 míst. Informace o poskytovaných službách získáte na www.pferda.cz  a www.fchdk.cz