Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajPředstavujeme sociální služby

Představujeme sociální služby: Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním

24. 7. 2012 Autor: Jiří Zeman

Duševní onemocnění zasahuje výrazně do života člověka. Situace, jejichž řešení pro něho byly dříve běžné, se vlivem onemocnění stávají neřešitelné nebo nepodstatné. K zapojení do běžného života potřebují tito lidé podporu, kterou jim nabízí služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Služby pomáhají zmírňovat důsledky nemoci a podporují klienta při rozvoji sociálních dovedností. Služby pracují převážně s klienty s psychózami.

Návrat lidí s duševním onemocněním do společnosti není jednoduchý. Nemoc omezuje schopnosti komunikace a takto nemocní lidé se často společnosti straní. Ztrácí také některé návyky v péči o domácnost nebo o vlastní hygienu i schopnost řešit nenadálé situace. Ztížena je orientace v čase. Projevy nemoci tak snižují schopnost společenského fungování zahrnující soužití s blízkými, samostatné bydlení nebo výkon zaměstnání.

„Naše středisko nabízí individuální i skupinovou práci s uživateli. Podílíme se na posilování soběstačnosti, stabilizaci a rozvoji schopnosti sociální komunikace, klienty podporujeme v navazování společenských kontaktů. Nacvičujeme také zvládání projevu nemoci.“ uvádí Pavel Provazník, vedoucí střediska Péče o duševní zdraví v Rychnově nad Kněžnou a dodává, že velká část podpory směřuje ke stabilizaci finanční situace klientů. „Pomáháme tak při řešení dluhových problémů a podporujeme klienty při rozvoji dovedností potřebných k získání a udržení zaměstnání,“ doplňuje výčet nejčastějších řešených témat Pavel Provazník.

Služby kromě individuální práce zaměřené na poradenství a nácvik dovedností organizují kurzy komunikace, vaření, práce na počítačích, doprovází klienty při jednání na úřadech a pomáhají klientům při hledání zaměstnání nebo rozvoji vztahů s rodinou. V Hradci Králové je poskytována sociální rehabilitace v rámci tréninkového bydlení, které umožní jejich uživatelům nácvik samostatného bydlení.

V Královéhradeckém kraji jsou služby v Hradci Králové, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou, kde je zajišťuje občanské sdružení Péče o duševní zdraví. V trutnovském okrese zabezpečuje službu sociální rehabilitace krajská příspěvková organizace SOAL. Služby jsou poskytovány terénní formou v místě bydliště uživatele obvykle s okresní působností, případně ambulantní formou v jednotlivých střediscích.