Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajPředstavujeme sociální služby

Představujeme sociální služby: Sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením

12. 6. 2012 Autor: Jiří Zeman

Málokterý druh sociální služby nabízí tak různorodé služby jako sociální rehabilitace. V Královéhradeckém kraji působí 12 služeb a srovnat můžeme snad jen ty, které nabízí stejný poskytovatel. Služby se liší cílovou skupinou, odlišné jsou také cíle služeb, které však vždy směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Představení služeb tak pro tentokráte omezíme na cílovou skupinu osob pro osoby s mentálním a tělesným postižením.

Hlavní cíle služeb by se daly shrnout do 2 velkých oblastí. Rozvoj dovedností pro samostatné bydlení a získávání kompetencí potřebných pro pracovní uplatnění. Sociální rehabilitace v kraji nabízí tréninkové byty obecně prospěšná společnost Skok do života v Hradci Králové a občanské sdružení Pferda v Rychnově nad Kněžnou. V tréninkovém bytě klienti získávají dovednosti, které vyžaduje samostatné vedení domácností. Nacvičují tedy přípravu stravy, praní, úklid i řešení nenadálých situací. Součástí je také nácvik samostatné orientace ve venkovním prostředí. Klienti sociální rehabilitace jsou tak po určitém čase schopni si sami nakoupit, dojít za zábavou nebo na pošty.

Služby sociální rehabilitace jsou nastaveny tak, že by klienti měli po určitém čase službu opustit. „Cílem našich služeb je vést klienty k samostatnosti. Někteří naši klienti jsou uživateli domovů pro osoby se zdravotním postižením, jiní chtějí opustit svoji rodinu. Po získání dostatečných kompetencí k samostatnému bydlení hledáme našim uživatelům byty a dále ji poskytujeme služby podporovaného bydlení,“ říká Iva Laštovicová, koordinátorka služby Takový normální byt občanského sdružení Pferda z Rychnova nad Kněžnou.

Druhou velkou oblastí nácviku je rozvoj dovedností potřebných k získání zaměstnání. Lidé s mentálním postižením nabízí služby v Hradci Králové Skok do života, v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou pak tréninkové kavárny občanského sdružení Pferda, v Nové Pace pak občanské sdružení Život bez bariér. Služby svým uživatelům nabízí nácvik pracovních a sociálních dovedností. Organizace pak obvykle nabízí uživatelům místo na chráněném trhu práce, zejména při úklidových pracích, rutinních výrobních a administrativních úkonech nebo v rámci kavárenských a restauračních provozů.