Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajPředstavujeme sociální služby

Představujeme sociální služby: Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením

26. 6. 2012 Autor: Jiří Zeman

Podporovat co nejvyšší samostatnost při péči o sebe a domácnost, orientaci v prostoru, získávání informací a posílit šance na získání pracovního uplatnění. To jsou cíle služeb sociální rehabilitace pro osoby slabozraké i zcela nevidomé, které v Královéhradeckém kraji nabízí služby organizace Tyfloservis a TyfloCentrum z Hradce Králové. Služby jsou poskytovány především v domácnostech uživatelů na celém území Královéhradeckého kraje.

„V rámci sociální rehabilitace nabízíme řadu kurzů, které posilují samostatnost uživatele se zrakovým postižením a vedou překonání důsledků zrakového postižení v běžném životě člověka,“ říká Daniela Morávková, vedoucí střediska Tyfloservisu v Hradci Králové a dodává, že své služby nabízejí převážně v domácnostech nebo na pracovištích uživatelů. Na některé kurzy však může dojíždět uživatel přímo do střediska v Hradci Králové.

Tyfloservis nabízí zejména nácvik samostatného pohybu a prostorové orientace. „V rámci tohoto kurzu nacvičujeme samostatnou chůzi s bílou holí i chůzi s průvodcem a pomáháme s výběrem a nácvikem vhodných tras, které umožní uživatelům samostatně dojít na nákup, k lékaři nebo do zaměstnání,“ popisuje hlavní náplň kurzu Daniela Morávková.

Obsahem dalšího kurzu je především rozvoj dovedností při sebeobsluze a péči o domácnost, který zahrnuje například nácvik vaření, paní, žehlení, úklid a hygienu. V Tyfloservisu však klienti zdokonalují také komunikaci, ať už prostřednictvím Braillova písma nebo počítače a nácviku chování v různých společenských situacích. Poskytují také poradenství při výběru vhodné kompenzační pomůcky a seznámení s jejím užíváním a údržbou a nácvik technik, které umožní maximální využití zbytků zraku.

Kurzy TyfloCentra jsou zaměřené na výuku obsluhy náročných kompenzačních pomůcek, jako jsou digitální lupy nebo čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé. „Kury jsou většinou 50 hodinové a probíhají individuelně v naší učebně, případně mohou po dohodě probíhat v domácnosti uživatele,“ říká Dagmar Balcarová, ředitelka TyfloCentra, „mimo základní kurz nabízíme další přípravné či nadstavbové kurzy, případně konzultace k využití pomůcek jak před jejich pořízením, tak následně po zaškolení. Konzultace k obsluze nabízíme i u dalších pomůcek, jako je ozvučený mobilní telefon nebo diktafon. Nácvik komunikace prostřednictvím těchto pomůcek je součástí služby. “


Hradecké TyfloCentrum má své pobočky také v Jičíně a v Náchodě, kde nabízí poradenství, zejména při výběru vhodné kompenzační pomůcky, postupu při jejím pořízení a následném využití. „Neméně důležitou součástí naší práce je také aktivizace lidí s postižením zraku, kteří se díky svému handicapu dostávají snadněji do sociální izolace,“ dodává k činnostem TyfloCentra Dagmar Balcarová.

Informace o poskytovaných sociálních službách získátezde.