Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

24. 9. 2021 Autor: Štěpánka Blažková

Informace k volbám lze nalézt na https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny.aspx

Registr kandidátů ČSÚ

Kontakty na zaměstnance Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pověřené organizačně-technickým zabezpečením voleb

Telefonní číslo: 607 029 662

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Soubory ke stažení