Silniční doprava

14.9.2018

Eurolicence

Provozování mezinárodní dopravy velkými vozidly lze pouze na základě licence Společenství (dále jen „Eurolicence"), která se vydává dle zákona č. 111/1994 Sb. zákona o silniční dopravě a přímo použitelným předpisem Evropské Unie.

2.7.2018

Profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Vyučovat jednotlivé předměty, s výjimkou zdravotnické přípravy v autoškole, mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení, o jehož vydání rozhoduje krajský úřad.

21.6.2018

Stanice technické kontroly

Stanice technické kontroly (dále jen „STK") je pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních vozidel.

18.6.2018

Výjimky z omezení jízdy

Na základě žádosti lze udělit výjimky z omezení jízdy některých vozidel, které jsou stanoveny v zákoně 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikací.