Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyAktuality

Aktuality

29.11.2013

Síť sociálních služeb postupně získá novou podobu

Stabilní a objektivní financování sociálních služeb je cílem aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III, realizovaného Královéhradeckým krajem. Popisy sociálních služeb pomohou zpřesnit podobu sítě sociálních služeb v kraji. Popisy vznikají na základě údajů z vykazování dat v aplikace benchmarking a výkazu MPSV, které jsou vyjasňovány na schůzkách s poskytovateli sociálních služeb. Od června 2013 proběhlo více než dvacet setkání s poskytovateli sociálních služeb v jejich zařízeních.

29.11.2013

Dům Matky Terezy poskytuje komplexní sociální služby

Služba Azylové domy a služba Nízkoprahová denní centra poskytované v Domě Matky Terezy jsou významnou měrou zajištěné díky financování z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Tento projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb - azylové domy, intervenční centra a nízkoprahová denní centra, na jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohrožených sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

29.11.2013

Občanské sdružení Salinger reaguje na potřeby klientů sociálními byty

Hradec Králové – Občanské sdružení Salinger nabízí svým klientům čtyři „sociální byty“. Správu bytů a systematickou práci s ubytovanými zajišťují terénní sociální pracovníci Komunitního centra Amaro Phurd - Pražská. V současné době jsou všechny bytové jednotky plně obsazené a spolupráce rodin s pracovníky se těší vzájemné spokojenosti.

25.11.2013

Jeden dům má věcí moc, jinde potřebují pomoc!

Nadační fond Hradecký Majordom pořádá netradiční dobročinnou akci. Začíná v neděli 1. 12. 2013 od 10 hodin v Bistru u Dvou přátel na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Přineste věci, které už nepoužíváte, a podpořte tak samostatné bydlení lidí s mentálním postižením v Hradci Králové

4.11.2013

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. nově v Pardubicích

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (dále jen FRPSP) poskytuje tři registrované služby: ranou péči, sociálně aktivizační služby a odborné sociální poradenství. Služby využívají klienti z celé republiky. V Pardubicích je nově zřízeno Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením a Informační centrum FRPSP. Vedle informačního servisu pro široké skupiny osob se sluchovým postižením a zvýšení informovanosti slyšících osob o lidech se sluchovým postižením a jejich potřebách a problémech, nabízí sociálně aktivizační služby rodinám dětí se sluchovým postižením. Služby jsou určeny pro zájemce z Pardubického a Královéhradeckého kraje.

1.11.2013

Podpůrné a vzdělávací skupiny pro pečující v Chlumci nad Cidlinou

Domov V Podzámčí ve spolupráci s Městem Chlumec nad Cidlinou připravují na březen 2014 setkání osob pečujících o seniory či osoby se zdravotním postižením. V rámci pavidelného setkávání mohou pečující sdílet své pocity spojené s náročnou péčí o blízké, dozví se více o specifikách nemocí spojených se stářím, získají také informace o dávkách kompenzujících zdravotní omezení, využítí kompenzačních pomůcek a mnoho dalších praktických rad usnadňujících péči. Účast na setkáních je pro zdarma, zájemci se mohou hlásit již nyní.

30.10.2013

Odlehčovací služba na pomoc rodinám s hendikepovaným dítětem

Co je to odlehčovací - pobytová služba, jaké má výhody a co všechno nabízí v péči o hendikepované děti, přijely vysvětlit jejich maminkám pracovnice Občanského sdružení Cesta v Náchodě. Tato schůzka se konala dne 15. 10. 2013 v příjemném prostředí Salonu Kateřina v Hradci Králové.

27.9.2013

Dobrovolníci Charity od září pomáhají v hradecké Fakultní nemocnici

(HRADEC KRÁLOVÉ) Dobrovolníci Diecézní charity Hradec Králové od září docházejí také za pacienty hradecké Fakultní nemocnice, konkrétně na II. interní gastroenterologickou kliniku a III. interní gerontometabolickou kliniku. S pacienty tráví volný čas a snaží se jim zpříjemnit a zpestřit pobyt v nemocnici. Dobrovolníci pracují hlavně se seniory a navazují tak na úspěšné působení dobrovolníků v Domově důchodců Hradec Králové v rámci dobrovolnického programu Gabriel.

20.9.2013

Je vám nad 60 let a pomáháte seniorům? Přihlaste se do druhého ročníku Dobré duše.

Řada vašich vrstevníků, kteří si užívají zaslouženého důchodu, se věnuje už jen péči o vnoučata nebo práci na zahrádce. Vy ale cítíte, že ke svému životu potřebujete víc. Potřebujete vědět, že jste svému okolí prospěšní a pomáháte mu. Naplňuje vás práce pro druhé lidi, a proto jste se začali věnovat dobrovolnictví, které se stalo vaším novým životním posláním. Právě pro lidi, jako jste vy, je určen projekt Dobrá duše. Přihlaste se do druhého ročníku tohoto projektu, který startuje právě nyní. Třeba právě váš příběh osloví odbornou porotu a budete oceněni.