Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyAktuality

Aktuality

18.9.2014

Azylový dům je často první opravdový domov

...děkujeme že jsme u vás mohli nějaký čas žít, moc si toho vážíme...máte srdíčko na správném místě...děkuji hlavně za sebe, protože pro mě byl největší dárek vidět zase svého syna šťastného. Podobné dopisy od maminek s poděkováním, plné vděčnosti a uznání nejsou v poštovní schránce Domova neobvyklé.

18.9.2014

Novinky z Intervenčního centra

Intervenční centrum se stalo registrovaným subjektem podle zákona o obětech trestných činů. Ministerstvo spravedlnosti ČR rozhodlo o zapsání IC do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, podle zákona č. 45/20113 Sb. o obětech trestných činů.

18.9.2014

Dotýkat se dovoleno!

„Klepnete jedním prstem, tak to se posunete na další položku, a když přiklepnete ještě druhým prstem, tak jste ji vybral“, vysvětluje sympatický mladík zaujatému pánovi taje dotykového mobilu. Běžné? Možná, ale tady má zájemce černé brýle a bílou hůl.

18.9.2014

SOCIOTERAPIE POMÁHÁ PŘEKONAT DUŠEVNÍ NEMOC

Péče o duševní zdraví pomáhá formou sociální práce lidem s vážnou duševní nemocí zvládat úkoly běžného života a najít smysluplné uplatnění. Služby za rok využije kolem pěti stovek lidí. Pomoc probíhá ambulantním a terénním způsobem a převážně formou individuální práce s klienty. Vedle toho ale organizace pořádá i skupinové aktivity, například socioterapeutickou skupinu v pobočce v Hradci Králové. Za poslední dva roky se v Hradci uskutečnilo na šedesát setkání socioterapeutické skupiny. Dlouhodobou podporu využilo čtrnáct lidí, kteří se ve svém životě potkali s projevy psychózy.

27.5.2014

Centrum SASanka ve Vysokém Veselí rozšiřuje svoji působnost

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi funguje ve Vysokém Veselí již od ledna 2013. Centrum SASanka je provozováno Oblastní charitou Jičín. V současné době dochází k rozšíření působnosti a to do okolních měst a obcí v dojezdové vzdálenosti 15km od Vysokého Veselí. Centrum SASanka tak může nabízet své terénní služby i rodinám mimo Vysoké Veselí. Na Centrum SASanka se nejčastěji obracejí rodiny, které řeší dluhy, problémy v oblasti bydlení, hledání zaměstnání či péči o děti. Rozšířením působnosti dojde ke zpřístupnění služby lidem, kteří si nemohou dovolit dojíždět do ambulance. Služby jsou nabízeny bezplatně.

21.5.2014

Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“

Poznejme se navzájem je název již šestého ročníku Festivalu sociálních služeb, který se bude konat v pátek 30. 5. 2014 od 10.00 do 19.00 hod. v prostorách mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou v Hradecké ulici. Smyslem Festivalu sociálních služeb je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě Hradec Králové. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D.

24.3.2014

Jak nejlépe pomoci nevidomému?

Každý z nás se pravděpodobně někdy setkal v nevidomým člověkem ať už osobně nebo z dálky, kdy ho zahlédl, jak se někde pohybuje s bílou holí či vodicím psem. Tato situace v nás mohla vyvolat nejrůznější otázky, jak to ten člověk zvládá, podle čeho se orientuje atp. Řada z nás také mohla pocítit chuť mu pomoci. Přitom však přemýšlela, jak to udělat, aby pomoc byla skutečně prospěšná.

12.3.2014

Dům Matky Terezy, naděje pro lidi bez domova

Čtyři sociální služby poskytuje tým profesionálů z Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Nabízí pomoc ženám a mužům, kteří ztratili střechu nad hlavou a nemají kam jít.