Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Aktuality

16.4.2021

Hnutí uživatelů psychiatrické péče v Královehradeckém kraji - Spolek JAKALUS

Naše cíle • Vytvářet síť podpory lidí s duševním onemocnění v Královehradeckém kraji, shromažďování a komunikovat informace o potřebách těchto lidí • Zasazovat se o destigmatizaci a boření mýtů v oblasti duševního zdraví • Pořádat kulturní a vzdělávací akce na téma duševního zdraví • Aktivně se podílet na vývoji Reformy péče o duševní zdraví a informovat o aktivitách v oblasti duševního zdraví • Podporovat rozvoj svépomocných aktivit v rámci péče o duševní

6.4.2021

Očkování zaměstnanců sociálních služeb prioritní kategorie I.B a sociálních pracovníků na obecních a krajských úřadech

Od 7. 4. 2021 bude otevřen centrální rezervační systém pro zaměstnance všech sociálních služeb, kteří nebyli očkování v rámci fáze I.A, zaměstnance krajů a obcí, kteří jsou zařazeni do úřadu jako sociální pracovníci v rozsahu zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění nebo sociálních pracovníků zařazených k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

31.3.2021

Mamko, taťko, kdy půjdu do školky?

Rychnov nad Kněžnou – 11. 3. 2021 – RC Rybka 1. dubna 2021 spouští kampaň „Mamko, taťko, kdy půjdu do školky?“ s cílem rozšířit povědomí rodičů o tomto důležitém kroku v životě dítěte.

31.3.2021

Česká intervenční centra se propojí s platformou Nenech to být v boji proti domácímu násilí

Praha 23.3. 2021 – Další lockdown, zákaz sociálních kontaktů a docházky dětí do škol opět zhorší klima v rodinách a uzavře oběti domácího násilí do bytů s agresory. V roce 2020 se s žádostí o pomoc na intervenční centra v ČR obrátilo 9 053 osob a očekáváme, že v roce 2021 toto číslo bohužel nebude nižší. Covidová opatření tak tvrdě dopadla na rodinný a partnerský život. V kombinaci s existenčními a finančními stresy mohou do rodin s domácím násilím přinést další eskalaci. Dle výzkumů APIC (Asociace pracovníků intervenčních center ČR) každá 5. až 6. rodina v České republice zažívá domácí násilí a v 80 % těchto rodin žijí děti. A domácí násilí se nevyhýbá ani mužům či seniorům.

31.3.2021

88. Seminář Péče o duševní zdraví

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Seminář Péče o duševní zdraví. Seminář na téma Neurověda v psychoterapii, který bude lektorovat MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D., se uskuteční 28. 5. 2021 v Divadle 29 v Pardubicích od 9 hodin. V případě nepříznivé epidemiologické situace se seminář uskuteční online.

2.3.2021

Jak se žije samostatně v Náchodě

PFERDA, z.ú. je nezisková organizace, která poskytuje službu Podpora samostatného bydlení na Rychnovsku, Náchodsku a v Trutnově. V současnosti má 30 klientů. Jedná se o terénní sociální službu, která pomáhá lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním žít samostatný život v rámci jejich možností. Naši klienti bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě a asistentky jim pomáhají s činnostmi, které klienti nezvládnou vykonat sami. Klienti jsou zapojeni v maximální možné míře tak, aby do budoucna zvládli jednotlivé činnosti svépomocí nebo jen s malou dopomocí. Nejčastěji se jedná o pomoc s nákupy, úklidy domácností a vyřizování běžných či úředních záležitostí. Pro naplnění cílů našich klientů spolupracuje služba především s opatrovníky, rodinou, odborníky (např. psychiatr) či jinými službami.

11.2.2021

Projekt, jehož hlavní ambicí je Rozvoj

Projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI podpořil v konečném výsledku přes 600 osob napříč Královéhradeckým krajem. Jeho realizace trvala od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Kromě široké škály realizovaných aktivit (konzultace, stáže, pracovní skupiny, konference a kampaně) přinesl projekt možnost osobního rozvoje prostřednictvím vzdělávání a supervizí pro řadu účastníků. Umožnil vytvořit podpůrné nástroje pro přímou práci s klienty včetně propagace souvisejících metod práce.