Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Aktuality

7.5.2021

Seniorská obálka – novinky a I.C.E. karta do peněženky!

Seniorská obálka pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života. Bude se distribuovat do domácností se zdravotní péčí či domů s pečovatelskou službou a je ke stažení na krajském webu. Důležité je umístit obálku na viditelné místo.

3.5.2021

Domov pro matky s dětmi již rok

Bezpečnostní opatření a omezení v souvislosti s pandemií již více jak rok ovlivňují provoz všech středisek Oblastní charity Hradec Králové. Týmy zdravotních sestřiček, pečovatelek, hospicových sester, pracovníků v poradnách, hospodářském středisku, v zařízeních, která pomáhají mužům, matkám nebo otcům s dětmi bez domova, mají za sebou rok stresu v nestandardních podmínkách pro poskytování konkrétní služby či podpory. Pandemie však napříč charitními službami poskytla pracovníkům „velkorysý“ prostor pro projevy osobní statečnosti a odvahy. Dosud největší výzvě za 18 let své existence, čelí i Domov pro matky s dětmi na hradeckém Pouchově.

3.5.2021

Česká intervenční centra se propojí s platformou Nenech to být v boji proti domácímu násilí

Praha 23. 3. 2021 – Další lockdown, zákaz sociálních kontaktů a docházky dětí do škol opět zhorší klima v rodinách a uzavře oběti domácího násilí do bytů s agresory. V roce 2020 se s žádostí o pomoc na intervenční centra v ČR obrátilo 9 053 osob a očekáváme, že v roce 2021 toto číslo bohužel nebude nižší. Covidová opatření tak tvrdě dopadla na rodinný a partnerský život. V kombinaci s existenčními a finančními stresy mohou do rodin s domácím násilím přinést další eskalaci. Dle výzkumů APIC (Asociace pracovníků intervenčních center ČR) každá 5. až 6. rodina v České republice zažívá domácí násilí a v 80 % těchto rodin žijí děti. A domácí násilí se nevyhýbá ani mužům či seniorům.

16.4.2021

Hnutí uživatelů psychiatrické péče v Královehradeckém kraji - Spolek JAKALUS

Naše cíle • Vytvářet síť podpory lidí s duševním onemocnění v Královehradeckém kraji, shromažďování a komunikovat informace o potřebách těchto lidí • Zasazovat se o destigmatizaci a boření mýtů v oblasti duševního zdraví • Pořádat kulturní a vzdělávací akce na téma duševního zdraví • Aktivně se podílet na vývoji Reformy péče o duševní zdraví a informovat o aktivitách v oblasti duševního zdraví • Podporovat rozvoj svépomocných aktivit v rámci péče o duševní

6.4.2021

Očkování zaměstnanců sociálních služeb prioritní kategorie I.B a sociálních pracovníků na obecních a krajských úřadech

Od 7. 4. 2021 bude otevřen centrální rezervační systém pro zaměstnance všech sociálních služeb, kteří nebyli očkování v rámci fáze I.A, zaměstnance krajů a obcí, kteří jsou zařazeni do úřadu jako sociální pracovníci v rozsahu zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění nebo sociálních pracovníků zařazených k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

31.3.2021

Mamko, taťko, kdy půjdu do školky?

Rychnov nad Kněžnou – 11. 3. 2021 – RC Rybka 1. dubna 2021 spouští kampaň „Mamko, taťko, kdy půjdu do školky?“ s cílem rozšířit povědomí rodičů o tomto důležitém kroku v životě dítěte.

31.3.2021

Česká intervenční centra se propojí s platformou Nenech to být v boji proti domácímu násilí

Praha 23.3. 2021 – Další lockdown, zákaz sociálních kontaktů a docházky dětí do škol opět zhorší klima v rodinách a uzavře oběti domácího násilí do bytů s agresory. V roce 2020 se s žádostí o pomoc na intervenční centra v ČR obrátilo 9 053 osob a očekáváme, že v roce 2021 toto číslo bohužel nebude nižší. Covidová opatření tak tvrdě dopadla na rodinný a partnerský život. V kombinaci s existenčními a finančními stresy mohou do rodin s domácím násilím přinést další eskalaci. Dle výzkumů APIC (Asociace pracovníků intervenčních center ČR) každá 5. až 6. rodina v České republice zažívá domácí násilí a v 80 % těchto rodin žijí děti. A domácí násilí se nevyhýbá ani mužům či seniorům.