Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Aktuality

31.3.2021

88. Seminář Péče o duševní zdraví

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Seminář Péče o duševní zdraví. Seminář na téma Neurověda v psychoterapii, který bude lektorovat MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D., se uskuteční 28. 5. 2021 v Divadle 29 v Pardubicích od 9 hodin. V případě nepříznivé epidemiologické situace se seminář uskuteční online.

2.3.2021

Jak se žije samostatně v Náchodě

PFERDA, z.ú. je nezisková organizace, která poskytuje službu Podpora samostatného bydlení na Rychnovsku, Náchodsku a v Trutnově. V současnosti má 30 klientů. Jedná se o terénní sociální službu, která pomáhá lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním žít samostatný život v rámci jejich možností. Naši klienti bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě a asistentky jim pomáhají s činnostmi, které klienti nezvládnou vykonat sami. Klienti jsou zapojeni v maximální možné míře tak, aby do budoucna zvládli jednotlivé činnosti svépomocí nebo jen s malou dopomocí. Nejčastěji se jedná o pomoc s nákupy, úklidy domácností a vyřizování běžných či úředních záležitostí. Pro naplnění cílů našich klientů spolupracuje služba především s opatrovníky, rodinou, odborníky (např. psychiatr) či jinými službami.

11.2.2021

Projekt, jehož hlavní ambicí je Rozvoj

Projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI podpořil v konečném výsledku přes 600 osob napříč Královéhradeckým krajem. Jeho realizace trvala od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Kromě široké škály realizovaných aktivit (konzultace, stáže, pracovní skupiny, konference a kampaně) přinesl projekt možnost osobního rozvoje prostřednictvím vzdělávání a supervizí pro řadu účastníků. Umožnil vytvořit podpůrné nástroje pro přímou práci s klienty včetně propagace souvisejících metod práce.

26.1.2021

Fotosoutěž - Zima očima dětí

Děti soutěží v kategorii do 10 let a 11 let a výše. Soutěžní fotografie zasílejte od 27.1. do 27.2. 2021 na emailovou adresu: info.rodinnepasyhk@gmail.com . Do subjektu uveďte FOTOSOUTĚŽ ZIMA a do těla emailu napište jméno a příjmení autora fotografie, věk a kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefon).

13.1.2021

Kompenzační pomůcky – pomocník v domácím prostředí.

Život bez bariér, z. ú. tyto pomůcky nabízí, zároveň Léčit se, rehabilitovat v domácím prostředí, mít kolem sebe rodinu je velmi důležité pro zlepšení zdravotního a psychického stavu seniorů, lidí po úrazu nebo lidí se zdravotním postižením. Polohovací elektrické postele, invalidní vozíky, chodítka, motomedy, schodolezy, zvedáky, koupelnové programy a veškeré další druhy kompenzačních pomůcek lze zapůjčit v rozsáhle půjčovně v Nové Pace. Může zajistit svoz i odvoz vlastní dopravou přímo do místa bydliště zájemce.

5.1.2021

Tříkrálová sbírka 2021 online

Vážení přátelé Tříkrálové sbírky, nadcházející sbírka proběhne jinak, než jsme zvyklí. Situace, kterou přinesla pandemie, před nás staví nové výzvy, jak tuto tradiční sbírku uchopit. Stěžejní část sbírky nebude moci probíhat formou koledování dům od domu. Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli uskutečnit Tříkrálovou sbírku 2021 převážně ONLINE.