Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Aktuality

6.11.2020

Nadace Olgy Havlové vložila do mimořádného Fondu pomoci potřebným během druhé vlny epidemie 2 miliony korun

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) od pondělí 19. října 2020 spustil nový mimořádný Fond pomoci potřebným, kterým reaguje na krizovou situaci v sociální a zdravotně sociální oblasti během druhé vlny epidemie koronaviru. Cílem fondu je poskytnout pomoc nejohroženějším skupinám lidí: seniorům, dlouhodobě nemocným, osobám se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením.

6.11.2020

Občanské poradny pomáhají s oddlužením i během koronakrize

Letošní rok je pro mnoho lidí rokem velkých změn a mnohdy bohužel negativních. V důsledku strachu, ekonomické krize a vládních opatření kvůli pandemii covidu-19 se vše kolem nás mění, restaurace a hotely se zavírají, cestovní kanceláře uvažující o ukončení činnosti a spousta dalších společností přistoupila k propouštění zaměstnanců nebo k ukončení činnosti. V mnoha rodinách tak dochází ke snížení nebo výpadku příjmů, které jsou často řešeny pomocí krátkodobých půjček s vysokým úrokem a ještě vyššími sankcemi za nedodržení splácení. Dostávají se tak do spirály dluhů, které vygradují exekucí majetku.

6.11.2020

Linka kolegiální podpory

Účelem linky kolegiální (peer) podpory je poskytnout pracovníkům ve zdravotnictví bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, základní doporučení pokud jde o zvládnutí jejich stresového zatížení, obav, frustrace, emocí, naplnění základních potřeb.

6.11.2020

Skauti znovu pomáhají Lince seniorů, zajistí nákupy a pochůzky

Linka seniorů, organizace Elpida, opět spojuje své síly s organizací Junák – český skaut. Pracovníci Linky budou telefonicky na čísle 800 200 007 přijímat poptávky od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se budou moci díky jednoduché webové aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí.

27.10.2020

Občanské poradny pomáhají s oddlužením i během koronakrize

Letošní rok je pro mnoho lidí rokem velkých změn a mnohdy bohužel negativních. V důsledku strachu, ekonomické krize a vládních opatření kvůli pandemii covidu-19 se vše kolem nás mění, restaurace a hotely se zavírají, cestovní kanceláře uvažující o ukončení činnosti a spousta dalších společností přistoupila k propouštění zaměstnanců nebo k ukončení činnosti. V mnoha rodinách tak dochází ke snížení nebo výpadku příjmů, které jsou často řešeny pomocí krátkodobých půjček s vysokým úrokem a ještě vyššími sankcemi za nedodržení splácení. Dostávají se tak do spirály dluhů, které vygradují exekucí majetku.

27.10.2020

Staráte se doma o svého blízkého? Nová poradna v Hradci Králové a kurzy jsou tu pro vás zdarma.

Diakonie ČCE v rámci projektu Pečuj doma nabízí pečujícím podporu při zvládání jejich náročné životní situace. V Městské knihovně v Hradci Králové (v ulici Wonkova) byla pro každé pondělí od 14:30 do 17h otevřena Poradna pro pečující. Nabízí rovněž poradenství po telefonu a kurzy a podpůrné skupiny online, které jsou právě v této době cenné.

9.9.2020

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII.

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Královéhradeckého kraje celkovou částkou 6 999 465,80 Kč. Jeho realizace potrvá od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022. Projekt zahrnuje osm klíčových aktivit, které reagují na aktuální potřeby v Královéhradeckém kraji.

26.8.2020

Festival bez domova

Oblastní charita HK srdečně zve na 4. ročník Festivalu bez domova. Koná se v sobotu 12. září od 14 hodin, na Kavčím plácku.

24.8.2020

Ambulantní služby pro seniory nabízí aktivizační programy i pomoc při sebeobsluze

Denní stacionáře, centra denních služeb nebo tzv. domovinky. Všechny tyto názvy mohou označovat ambulantní služby sociální péče. Tato zařízení poskytují specifickou nabídku činností seniorům se sníženou schopností sebeobsluhy, které z nich dělají důležitou součást sítě služeb a napomáhají tomu, aby senior mohl zůstat co nejdéle ve svém domově, a to i v případech, kdy domácí péče či terénní služba již nestačí jak z důvodu náročnosti péče, tak i nedostatečného zázemí pro její poskytování.