Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAktuality

Aktuality

12.5.2023

Projekt podpoří sociální služby

Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII podpoří provoz 31 služeb. Od října 2022 do září 2025 tak pomoc získá více než 1.131 občanů kraje. Projekt se zaměřuje na zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním, lidi bez domova či ohrožené domácím násilím. Na podporu sociálních služeb kraj získá více jak 303 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost plus. Projekt přispěje k rozvoji kvality sociálních služeb a posílí jejich stabilitu.

25.1.2023

Rozvoj regionálního partnerství III

Od 1. prosince 2022 byla zahájena realizace projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III, který je podpořen Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus.

30.11.2022

Záměr Královéhradeckého kraje na uzavření smluv o horizontální spolupráci

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, požádal Českou republiku – Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli poskytovatele dotace o podporu z Operačního programu Zaměstnanost plus („OPZ+“) v rámci výzvy číslo 03_22_006 označené názvem „Podpora procesů ve službách - kraje (1)“.

24.10.2022

Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost plus, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví.