Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Pro poskytovatele služeb

22.3.2022

Lex Ukrajina a další dokumentace pro poskytovatele sociálních služeb

Zde naleznete ke stažení:

  • zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
  • zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
  • zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
a dále vzory čestného prohlášení a smlouvy o poskytování sociálních služeb osobám z Ukrajiny v češtině, ukrajinštině a ruštině, které k dalšímu využití poskytlo MPSV.

6.4.2021

Očkování zaměstnanců sociálních služeb prioritní kategorie I.B a sociálních pracovníků na obecních a krajských úřadech

Od 7. 4. 2021 bude otevřen centrální rezervační systém pro zaměstnance všech sociálních služeb, kteří nebyli očkování v rámci fáze I.A, zaměstnance krajů a obcí, kteří jsou zařazeni do úřadu jako sociální pracovníci v rozsahu zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění nebo sociálních pracovníků zařazených k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

11.2.2021

Projekt, jehož hlavní ambicí je Rozvoj

Projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI podpořil v konečném výsledku přes 600 osob napříč Královéhradeckým krajem. Jeho realizace trvala od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Kromě široké škály realizovaných aktivit (konzultace, stáže, pracovní skupiny, konference a kampaně) přinesl projekt možnost osobního rozvoje prostřednictvím vzdělávání a supervizí pro řadu účastníků. Umožnil vytvořit podpůrné nástroje pro přímou práci s klienty včetně propagace souvisejících metod práce.

9.9.2020

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII.

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Královéhradeckého kraje celkovou částkou 6 999 465,80 Kč. Jeho realizace potrvá od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022. Projekt zahrnuje osm klíčových aktivit, které reagují na aktuální potřeby v Královéhradeckém kraji.

5.8.2020

Peníze z Operačního programu Zaměstnanost podpořily vznik chráněného bydlení pro občany se zdravotním postižením

V květnu a červnu 2020 zahájila provoz tři chráněná bydlení v Kostelci nad Orlicí a v Týništi nad Orlicí. Svůj nový domov v rekonstruovaných rodinných domcích najde celkem 18 uživatelů se zdravotním postižením, kteří přejdou z ústavních služeb v Kvasinách a Rychnově nad Kněžnou. Provoz těchto zařízení je podpořen z prostředků projektu Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji, který realizuje Královéhradecký kraj. Projekt podpoří i dvě zařízení chráněného bydlení ve Dvoře Králové nad Labem, kde žije 11 osob se zdravotním postižením. Služby budou nastaveny tak, aby docházelo k posilování kompetencí uživatelů potřebných k samostatnému životu.