Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Plán sociálních služeb

3.8.2020

Aktualizace sítě sociálních služeb na rok 2021

Královéhradecký kraj v souladu se Střednědobým plánem sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 a novým Střednědobým plánem sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 – 2023 vyhlašuje aktualizaci sítě sociálních služeb.

Podávání podnětů probíhá počínaje touto aktualizací novým způsobem v rámci aplikace KISSOS! Věnujte pozornost přiloženému souboru s postupem.

24.7.2020

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023 je dokumentem vytvářeným na základě ustanovení § 95, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (ZSS), v platném znění. Součástí je síť sociálních služeb vytvářená v souladu s § 95, písm. h) ZSS. Dokument přijalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 22. 6. 2020.

10.7.2019

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 je dokumentem vytvářeným na základě ustanovení § 95, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (ZSS), v platném znění. Součástí je síť sociálních služeb vytvářená v souladu s § 95, písm. h) ZSS. Dokument přijalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 4. 12. 2017.

6.12.2017

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 formuluje dlouhodobou politiku Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb. Strategie slouží ke koordinaci činnosti v oblasti zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Strategie otevírá partnerům záměry Královéhradeckého kraje ve vývoji zabezpečení potřeb obyvatel. Priority a cíle formulované tímto dokumentem budou upřesňovány střednědobými plány sociálních služeb.