Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služebHistorie procesu plánování sociálních služeb

Historie procesu plánování sociálních služeb

22.2.2017

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 až 2017

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 až 2017 je součástí Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 – 2017 (dále jen Strategie). Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizace sítě je prováděna na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

8.12.2016

Plán rozvoje sociálních služeb 2011-2017

Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2017, včetně všech revizí. Součástí dokumentu je Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2015 - 2017. Dokument byl nahrazen Střednědobým plánem sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020, který přijalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 4. 12. 2017.

7.8.2014

Tvorba Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 a 2016

Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 a 2016 je součástí Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 – 2016 (dále jen Strategie). Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizace sítě je prováděna na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

9.8.2012

Příprava Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 a 2014

Královéhradecký kraj připravuje Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhraeckém kraji pro období 2013 a 2014. Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizaci sítě provádí na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.