Aktuality

26.listopad Královéhradecký kraj hledá způsob, jak pomoci předcházet škodám způsobených vlkem

Spojení vědy s péčí o přírodu přispěje k lepším znalostem o vlkovi obecném

Výzkumný institut ochrany genofondů ve Dvoře Králové nad Labem se zabývá základním i aplikovaným výzkumem zaměřeným na ochranu genofondů a ohrožených druhů zvířat. Díky tomu došlo k podpisu memoranda o partnerství a spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Hlavním cílem obou partnerů je vzájemná spolupráce na uplatňování Programu péče o vlka obecného v oblastech výzkumu, vývoje a inovací.

25.listopad Strategické dopravní stavby státu budou mít jasná pravidla. Kraj uzavře dohodu s ŘSD ČR

Strategické dopravní stavby státu budou mít jasná pravidla. Kraj uzavře dohodu s ŘSD ČR

Královéhradecký kraj do konce roku uzavře smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, ve které dojde k nastavení pravidel při výstavbě strategických dopravních staveb v našem regionu. Vedení obou institucí si od této dohody slibuje lepší koordinaci při dostavbě D11 a D35, či stanovení pravidel pro užívání silnic nižších tříd, kterých se tato výstavba dotýká.

25.listopad Zamilovaný rebel Karel Čapek a jeho světová premiéra v Hradci Králové

Zamilovaný rebel Karel Čapek a jeho světová premiéra v Hradci Králové

U příležitosti 100 let od uvedení divadelní hry R.U.R. v hradeckém Klicperově městském divadle vyšla za podpory Královéhradeckého kraje brožura “Zamilovaný rebel? Karel Čapek a jeho světová premiéra v Hradci Králové“. Hravá brožura spatřila světlo světa letos v létě.

25.listopad Radní podpoří akce s trvalou záštitou více jak 5 miliony korun

Radní podpoří akce s trvalou záštitou více jak 5 miliony korun

Královéhradecký kraj obdržel celkem 31 žádostí, z čehož 8 návrhů je nových a 23 žadatelů usiluje o opakované udělení trvalé záštity. Statut trvalé záštity na období 2022 až 2025 radní udělili celkem 22 akcím, které v roce 2022 podpoří částkou 5,2 milionu korun.

25.listopad Česko-polské příhraničí je bohatší o deset nových rozhleden

Česko-polská burza partnerství pomohla k dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce

Polský Valbřich byl dějištěm česko-polské burzy partnerství, jejímž hlavním cílem bylo vyhledat partnery pro společné projekty v rámci nového období přeshraničního programu Interreg Česká republika-Polsko v letech 2021-2027. Během programu došlo k seznámení s možnými projektovými partnery v oblastech cestovního ruchu, integrovaného záchranného systému, životního prostředí, podnikání či spolupráce jednotlivých institucí. Královéhradecký kraj zde reprezentovali náměstci hejtmana Pavel Bulíček a Arnošt Štěpánek.

25.listopad Bezpečnostní rada kraje zhodnotila epidemickou situaci v kraji

Bezpečnostní rada kraje zhodnotila epidemickou situaci v kraji

Hejtman Martin Červíček svolal na středu 24. listopadu mimořádné zasedání Bezpečnostní rady Královéhradeckého kraje, které navazuje na pravidelná jednání pracovní skupiny krizového štábu kraje k řešení epidemie a na průběžně přijímaná opatření a závěry z jednání této skupiny.

24.listopad Tempo nákazy v královéhradeckém regionu zrychluje

Tempo nákazy v královéhradeckém regionu zrychluje

V Královéhradeckém kraji pondělní plošné testování odhalilo 408 pozitivních žáků a 13 zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Nákaza se šíří také v pobytových sociálních službách. Vedení kraje na zhoršující se epidemickou situaci reaguje, žádá o pomoc armádu, aktivuje mobilní testovací tým, posiluje testovací a očkovací kapacity, pokračuje v systému podávání protilátek v nemocnicích a hledá lůžka pro doléčení pacientů.

24.listopad Kraj pokračuje v oceňování dobrovolníků, kteří pečují o památky

Kraj pokračuje v oceňování dobrovolníků, kteří pečují o památky

Radní vyhlásili druhý ročník ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Nominace bude možné podávat od ledna do února příštího roku.

23.listopad Královéhradecký kraj rozšířil kapacity testování a hledá způsoby, jak ulevit přetíženým nemocnicím

Královéhradecký kraj rozšířil kapacity testování a hledá způsoby, jak ulevit přetíženým nemocnicím

Královéhradecký kraj patří v současné chvíli k jednomu z nejméně postižených regionů v republice, nicméně i zde počty neustále narůstají. Stálá pracovní skupina krizového štábu Královéhradeckého kraje na dnešním pravidelném jednání vyhodnotila stávající situaci. Klíčové pro následující dny bude testování, včasné podání monoklonálních protilátek, pokračující očkování a volná lůžka v nemocnicích.