Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)

10.9.2019

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro OSPOD KÚ KHK

Standardy kvality sociálně-právní ochrany se staly dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, závazným kritériem kvality pro poskytovatele sociálně-právní ochrany dětí. Úkolem naší organizace je naplňovat tyto zákonem definované požadavky. V tomto směru se jedná o komplexní pojetí fungování poskytování sociálně-právní ochrany dětí.