Přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je prováděno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Ve snaze lépe se orientovat v problematice přezkoumání hospodaření jsme pro Vás připravili metodickou pomůcku rozdělenou do několika oblastí. Jde o přehled nejzákladnějších informací, povinností a dokumentů, týkající se přezkoumání hospodaření, který je průběžně doplňován a aktualizován. Nejedná se však o kompletní výčet všeh povinností, zákonů, vyhlášek a jiných dokumentů, které jsou s přezkoumáním hospodaření spojeny.

Dále se zde snážíme zveřejňovat informace, se kterými se při přezkoumání hospodaření setkáváme, a jejichž zveřejnění by mohlo některým z vás pomoci při předcházení případných problémů.

Součástí metodické pomůcky jsou také vzory některých dokumentů, které nejsou závazné, ale jsou zde uvedeny jako jedna z možných variant.


- Základní informace
- Termíny kontrol, kontakty
- Legislativa
- Formuláře ke stažení


Náměty na případné doplnění zasílejte na email: rpavlicek@kr-kralovehradecky.cz
(Ing. Roman Pavlíček tel.: 736 521 916).

Nejnovější vložené materiály:
(poslední aktualizace k 30. 11. 2021)

 • Přehled nejčastějších pochybení zjištěných při přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2020 - umístěno v sekci "Základní informace - Přehled nejčastějších pochybení"
   
 • Stanovisko MV ČR č. 2/2021 - Problematika převodu nevyčerpané dovolené na začátku a na konci uvolnění pro výkon funkce člena zastupitelstva ÚSC - umístěno v sekci "Legislativa - Stanoviska"
   
 • Zprávy MF ČR č. 2/2021 - umístěno v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
  • Informace k dotacím poskytnutým ze státního rozpočtu v roce 2021 obcím na práce spojené se sčítáním lidu, domů a bytů
    
 • Zprávy MF ČR č. 1/2021 - umístěno v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
  • Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2021
  • Metodika financování krajů pro rok 2021
    
 • Nová stanoviska MF ČR - vše umístěno v sekci "Legislativa - Stanoviska"
  • Stanovisko CHJ č. 6 k problematice účtování o návratné finanční výpomoci
  • Stanovisko CHJ č. 5 k problematice srovnání rozpočtu se skutečností
  • Stanovisko CHJ č. 4 k problematice zveřejňování informace o poskytnutí návratné finanční výpomoci
    
 • Informace vydané MV ČR pro obce v souvislosti s koronavirem COVID-19 - naleznete na adrese: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv
   
 • Nová metodická doporučení a vzorové směrnice MF ČR - vše umístěno v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
  • Metodický pokyn CHJ č. 12 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro příspěvkové organizace
  • Metodický pokyn CHJ č. 11 - Vzorová směrnice o řízení rizik ve veřejné správě
  • Metodický pokyn CHJ č. 10 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro obce
  • Metodická příručka pro zadavatele - Zpracování smluvní dokumentace pro úklidové služby
  • Metodická příručka pro zadavatele - Zpracování smluvní dokumentace pro nákup kancelářských potřeb
    
 • Informace MF ČR k aplikaci § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. v mimořádné situaci - umístěno v sekci "Legislativa - Stanoviska"
   
 • Metodický pokyn CHJ č. 7 MF ČR - Řízení rizik spojených s hospodařením obce - umístěno v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"