Metodika NRP

10.1.2020

Metodika pro práci s dítětem

Práce s ohroženým dítětem, které je umístěno do náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji. Tato metodika vznikla v rámci projektu Evropské unie pod č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003863. Metodika byla zpracována Centrem pěstounských rodin ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

30.11.2017

Metodika NRP

Metodické podklady k problematice náhradní rodinné péče (instrukce, stanoviska MPSV).