Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyReforma péče o duševní zdraví

Reforma péče o duševní zdraví

Reforma péče o duševní zdraví spočívá v systémových změnách v oblasti péče a podpory osob s duševním onemocněním, jejichž cílem je zvýšení kvality a efektivity poskytovaných služeb a zejména zvýšení kvality života a omezení stigmatizace lidí s duševním onemocněním.

Královéhradecký kraj formuloval priority pro zvýšení dostupnosti takových služeb pro osoby s duševním onemocněním, které umožňují kvalitní život v běžné komunitě, v Koncepci péče o  duševní zdraví, schválené usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/31/2186/2016 ze dne  12. 9. 2016.

V průběhu roku 2020 Koordinační skupina Královéhradeckého kraje pro zajištění změn v systému péče o duševně nemocné vypracovala dokument Plán sítě služeb v péči o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2021 – 2030 (dále jen Plán sítě služeb), který na Koncepci péče o duševní zdraví navazuje. Dokument byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/29/2289/2020 dne 22. 6. 2020.

Plán sítě služeb, informace o činnosti koordinační skupiny a další související informace jsou dostupné v sekci Reforma péče o duševní zdraví, spravované Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.