Archiv dokumentů

3.5.2017

soutěž Medicína v historii

Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka vyhlašuje druhý ročník prestižní celorepublikové soutěži, ve které děti ztvární svoji představu o medicíně a možných historických souvislostech. Do soutěže je možné zasílat výtvarná díla na téma „Medicína v historii“ a děti, které nerady malují, mohou formou eseje ztvárnit stejné téma.

24.4.2017

soutěž „Vytvořme logo tísňové linky Policie ČR 158“ - upravené propozice - možnost pro všechny školy!!!!!!

U příležitosti 45. výročí založení tísňové linky 158 vyhlašuje Policejní prezidium České republiky soutěž „Vytvořme logo tísňové linky Policie ČR 158“. Soutěž se koná od 10. dubna 2017 do 31. května 2017 na území České republiky. Účastnit se mohou všechny školy, které podají do soutěže přihlášku a předloží zpracované grafické návrhy dle uvedených parametrů.

19.4.2017

soutež Mytí rukou - proč, kdy a jak?

Státní zdravotní ústav u příležitosti Světového dne hygieny rukou vyhlašuje LITERÁRNÍ a VÝTVARNOU SOUTĚŽ pro děti ve věku 3 – 15 let pod názvem: „ MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK? Soutěž je určena dětem a žákům mateřských škol, základních škol a nižších ročníků gymnázií, dětských domovů, speciálních škol a střediskům volnočasových aktivit. Uzávěrka soutěže je 22. 5. 2017.

19.4.2017

„Prevence kouření hravě“

Státní zdravotní ústav vyhlašuje soutěž o nejlepší tematické video v rámci Světového dne bez tabáku. Soutěž se zahajuje 18. 4. 2017 v rámci kampaně „Prevence kouření hravě“ a je určena pro žáky 4. - 5. ročníků I. stupně a pro všechny ročníky II. stupně základních škol v ČR.

11.4.2017

Mensovní seminář pro nadané – květen 2017

Seminář je určen pro nadané studenty ve věku 13–19 let a je zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).

11.4.2017

Nejlepší student

Soutěž je určena žákům středních škol České republiky a jejich školám (SOŠ, SOU, konzervatoře, gymnázia). V případě víceletých gymnázií se mohou soutěže zúčastnit pouze žáci vyššího gymnázia, v případě středních škol a VOŠ pouze žáci střední školy. Organizátorem soutěže je firma Microrisc a záštitu přijalo MŠMT. Porota v soutěži Nejlepší student hodnotí zejména výjimečnost studentů, jejich schopnosti, mimoškolní aktivity, ale i přístup ke studiu a životu kolem nás. Nově je vyhlášena kategorie Nejlepší student technik.

4.4.2017

Řekni sportu ano - nová soutěž

Ministerstvo obrany - odbor komunikace ČR vyhlašuje v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) novou soutěž s názvem Řekni sportu ano. Soutěž je určena pro žáky ZŠ a SŠ.

27.3.2017

Jugend debattiert international - soutěže zemí ve střední a východní Evropě

Jugend debattiert international učí mladé lidi ve střední a východní Evropě zastávat své názory a postoje fundovaně, přesvědčivě a v cizím jazyce. Přispívá tak k pozitivnímu vnímání debatování coby prostředku demokratické výměny názorů a podporuje aktivní mnohojazyčnost v Evropě. Předmětem soutěže je debatování v němčině o tématech ze školního prostředí, o lidskoprávní tématice, dějinách (zejména zpracování historických křivd) a Evropě.

27.3.2017

7:0 pro němčinu

Mistrovství Evropy ve fotbale se blíží a Goethe-Institut pořádá společně s česko-německou fotbalovou školou sedmý ročník fotbalovo - němčinářské soutěže pro žáky základních škol s názvem 7:0 pro němčinu!

27.3.2017

Seminář Mensy- přednášky, soutěže

Zveme všechny nadané (tzn. nemusí být členy Mensy) studenty ve věku od 13 do 19 let na květnový mensovní seminář. Program semináře je zaměřen na rozšíření obzorů v oblasti přírodních věd a technických oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky.