Archiv dokumentů

23.1.2017

Soutěž o nejlepší školní oběd 2017

Téma soutěže ZDRAVÍ NA TALÍŘI, KTERÉ VŠEM CHUTNÁ. Smyslem soutěže je ukázat, že školní stravování je zásadním a účinným prostředkem v boji proti dětské obezitě a svým každodenním působením motivuje děti ke zdravému způsobu stravování. Každá školní jídelna má dnes již širokou zásobu receptů zdravých pokrmů a umí je upravit tak, aby byly u dětí oblíbené. Tuto dovednost je třeba ukázat široké veřejnosti právě prostřednictvím soutěže.

17.1.2017

Frankofonie 2017 - soutěž pro ZŠ a SŠ

Soutěž Frankofonie 2017 je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie.

11.1.2017

Spotřeba pro život - soutěž pro studenty středních škol

V rámci mezinárodní soutěže Spotřeba pro život určené studentům středních škol pořádá obecně prospěšná společnost dTest, největší spotřebitelská organizace v České republice, 9. ročník soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb. Soutěž probíhá již tradičně pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA.

2.1.2017

Co víš o československých legiích ? - 16. ročník soutěže

Nakladatelství Šimon Ryšavý – Edice Brněnský legionář vypisuje 16. ročník mezinárodní soutěže určené pro mládež s názvem „Co víš o československých legiích? “ Soutěže se může zúčastnit každý žák základní a střední školy, žijící na území českých zemí a Slovenska.

19.12.2016

Regionální soutěže 2017

Královéhradecký kraj opět podpoří regionální soutěže pro rok 2017. Za jakých podmínek lze podat Žádost o finanční prostředky na podporu regionální soutěže pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji najdete v dokumentu „Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji“- část týkající se regionálních soutěží viz příloha – výňatek.

22.11.2016

Vypravuj! aneb Klání vypravěčů.

Knižní kulturu a kulturu mluveného slova žáků základních škol prověří nový soutěžní projekt s názvem "Vypravuj! aneb Klání vypravěčů" založený na videoprezentaci oblíbené knihy.Soutěž je určena pro jednotlivce i celé třídy základních škol.

22.11.2016

Soutěž "Za časů české královny Marie Terezie"

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové výtvarnou soutěž k 300. výročí narození české královny Marie Terezie. Soutěž s názvem "Za časů české královny Marie Terezie" je určena účastníkům od 6 do 19 let. Slavnostní vyhlášení proběhne v muzeu ve 2. polovině května 2017 za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. Oceněné práce budou vystaveny v rámci výstavy „Hurá do školy s Marií Terezií“.Soutěžní práce zasílejte do 8. března 2017.