Archiv dokumentů

21.11.2016

Celostátní soutěž MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ

Český zahrádkářský svaz pořádá každoročně celostátní soutěž MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ (Věstník MŠMT, kategorie C). V této soutěži je zapojena a hodnocena i kategorie středních škol. Další informace o soutěži a kontakty v příloze.

15.11.2016

Geologická olympiáda

Soutěž je určena žákům druhých stupňů ZŠ (kategorie A) a studentům SŠ (kategorie B), u víceletých gymnázií ekvivalentně uvedeným kategoriím. Cílem je podpořit rozvíjení znalostí z oboru geologických věd (mineralogie, petrologie, vývoj života na Zemi apod.) a zároveň vyhledávat zájemce a talenty v tomto oboru. Soutěž vyhlašuje Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou, Muzeem Diamantů a dalšími muzei (již tradičně Jihočeské, Východočeské a další),

7.11.2016

Mensa - organizátor Logické olympiády, výsledky krajského kola LO 4.11.2016

Mensa je mezinárodní nevládní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Česká pobočka Mensy existuje od roku 1991 a nyní má již více než 4 500 členů. Zabývá se mimo jiné vzděláváním dětí, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, organizuje Logickou olympiádu, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty.

10.10.2016

Nová soutěž v projektu "ZEBRA se za tebe nerozhlédne !"

V rámci projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“ je vyhlášena soutěž o nejlepší preventivní projekt realizovaný ve školních a zájmových kolektivech se zaměřením na problematiku dopravní výchovy. Téma v našem kraji zní "Jak se učíme dopravní výchovu u nás". Pořadatelem soutěže je Policie České republiky a partnery soutěže jsou Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR. Soutěž probíhá od října 2016 až do 15. ledna 2017 a jejím předmětem je nejlépe zpracovaný výukový program, který se věnuje vzdělávání dětí v problematice bezpečného pohybu v silničním provozu, který je v rámci výuky či vzdělávání již fungující.

30.9.2016

Vyhlášen dotační program MŠMT Podpora nadaných žáků 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017. Program prioritně podpoří organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů, soustředění apod., které budou zajišťovat zejména nové netradiční formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času. Dotační program umožní podporovat projekty subjektům, které mohou významným způsobem podpořit nadané žáky.

21.9.2016

FYKOSí Fyziklání #11

Fyziklání je tradiční soutěž maximálně 5členných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o matematiku a fyziku. Jejich úlohou bude v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů. Podrobnosti na http://fyziklani.fykos.cz

21.9.2016

Fyziklání online #6

Fyziklání online je tříhodinová týmová hra probíhající přes Internet. Soutěž je určena především středoškolským týmům z České a Slovenské republiky.