Archiv dokumentů

21.9.2016

Juvenes Translatores - 10. ročník soutěže pro středoškolské studenty

Od 1. září se mohou střední školy opět hlásit do soutěže Juvenes Translatores , kterou každoročně po celé EU pořádá Evropská komise. Elektronickou přihlášku lze podat v jakémkoliv jazyce EU do 20. října 2016 na internetových stránkách soutěže: http://ec.europa.eu/translatores/index_cs.htm .

19.9.2016

Systém podpory nadání

„Systém podpory nadání“, který je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi, vychází z „Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014-2020“. Cílem Systému podpory nadání je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická. Zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání.

19.9.2016

Registrace do online kurzů Talnetu otevřena

Program pro mladé zájemce o přírodní i některé humanitní vědy Talnet otevřel registraci do dvousemestrálních vzdělávacích kurzů, které začínají 10. října 2016 a trvají do května 2017. V nabídce je mimo osvědčených biologických, chemických, fyzikálních, matematických nebo programátorských témat také několik historických kurzů a letošní novinka Úvod do filosofie.

19.9.2016

Slavnostní setkání talentovaných

Každoročním vyvrcholením soutěží vyhlašovaných MŠMT je setkání vítězů krajských kol předmětových soutěží a jejich organizátorů s představiteli Královéhradeckého kraje. V letošním roce proběhlo toto setkání ve středu 14. 9. 2016 v zasedacím sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

19.9.2016

Najdi svého veterána - soutěž pro ZŠ a SŠ

Ministerstvo obrany ČR vyhlásilo v rámci vzdělávacího projektu Příprava občanů k obraně státu soutěž s názvem Najdi svého veterána. Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol.

2.9.2016

Biologická olympiáda 2016 uzavřela jubilejní ročník stříbrnou tečkou

Letošní rok byl pro Biologickou olympiádu jubilejní, konal se už její 50. ročník. Slavnostního zakončení ústředního kola 50. ročníku Biologické olympiády se za MŠMT zúčastnil Michal Urban, pověřený zastupováním náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže. Spolu se zástupci několika univerzit a úřadů pogratuloval nejúspěšnějším účastníkům. Vítězem ústředního kola se stal Jan Pražák z Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové, který přímo postoupil na Mezinárodní biologickou olympiádu (IBO). Dalších 12 nejlepších žáků se zúčastnilo přípravného výběrového soustředění, z něhož vzešli další 3 účastníci červencového světového klání ve Vietnamu.

5.8.2016

Letní škola mladých talentů 2016

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky si vás dovoluje pozvat na Letní školu. Akce je určena především pokročilým studujícím středních škol, kteří už mají se SOČ zkušenosti a potřebují odstranit chyby a vylepšit své prezentační schopnosti. Vhodné i pro čerstvé vysokoškoláky! Vřele doporučeno pro účastníky SOČ nominované na zahraniční soutěže jako první krok jejich přípravy. Pro doplnění počtu předpokládáme jednu skupinu naprostých začátečníků. Termín konání: 19.-23. září 2016, začátek v pondělí ve 12.00 hodin a konec v pátek ve 12.00 hodin. Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.

31.5.2016

Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje - 2. ročník soutěže pro talentované děti

Do soutěže se mohou přihlásit nadané děti z celého kraje děti ve věku od 6 do 14 let a prezentovat své dovednosti, schopnosti a úspěchy z nejširšího okruhu oborů a navíc získat nejen finanční, ale i všestrannou podporu pro jejich mimořádné aktivity. Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem pod záštitou radní Královéhradeckého kraje Táni Šormové a ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem. Přihlašovat se můžete od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016. Zároveň se spouští i možnost elektronické přihlášky na webu www.zlatyorisek.cz/kralovehradeckykraj

26.5.2016

ANIMOFEST - 11. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů středních škol

ANIMOFEST se bude konat dne 16. 6. 2016. Pořadatelem je Soukromá střední umělecká škola animované tvorby v Bratislavě.V případně zájmu o účast na festivalu je nutné vyplnit online přihlášku, která se nachází na webových stránkách http://www.uat.sk/animofest.html. Filmy je zapotřebí odevzdat do 6. 6. 2016, a to buď elektronickou formou, případně poštou.