Archiv dokumentů

13.5.2016

Pozdrav do mise

Soutěž Pozdrav do mise je určena pro žáky základních a středních škol. Je připravena se v rámci vzdělávacího programu Příprava občanů k obraně státu, který organizuje Ministerstvo obrany ČR. Cílem této soutěže je zábavnou formou podpořit a udělat radost českým vojákům v zahraničních misích.

6.5.2016

"Staň se vědcem!"

Vzdělávací program Technické univerzity v Liberci "Staň se vědcem!" je zaměřený na podporu osobnostního a cíleného odborného rozvoje zvláště talentovaných žáků gymnázií, středních a základních škol ve věku 13 až 19 let z celé České republiky.

2.5.2016

„Mladí designéři 2016“

Společnost ŠKODA AUTO a. s. organizuje již čtvrtý ročník soutěže „Mladí designéři 2016“. Zúčastnit se mohou žáci prvního stupně všech základních škol, které mají sídlo a provozovnu na území ČR. Termín pro přihlášení : 25. 4. 2016 – 17. 6. 2016

5.4.2016

Nejlepší student 2016

Soutěž je určena studentům středních škol České republiky a jejich školám (SOŠ, SOU, konzervatoře, gymnázia). V případě víceletých gymnázií se mohou soutěže zúčastnit pouze žáci vyššího gymnázia, v případě středních škol a VOŠ pouze žáci střední školy. Termíny: Zahájení soutěže: 1. 4. 2016 Ukončení soutěže: 27. 5. 2016 Nominace studentů je možno podávat až do ukončení soutěže, tedy do 27. 5. 2016.

4.4.2016

13. ročník soutěže SVĚT OČIMA DĚTÍ 2016.

Ministerstvo vnitra stejně jako v minulých letech pořádá soutěž pro školy Svět očima dětí. Cílem tohoto preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5–16 let). Výtvory k jednotlivým soutěžním tématům je nutné zasílat nejpozději do 24. 5. 2016.

30.3.2016

X. ročník soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!"

Úřad pro ochranu osobních údajů u příležitosti Dne ochrany osobních údajů vyhlašuje jubilejní, již desátý, ročník soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" Zapojit se mohou také školy, školní družiny a kluby, knihovny, střediska volného času nebo jakékoli jiné dětské kolektivy.

30.3.2016

2. ročník soutěže o nejlepší školní web

Celostátní soutěže o nejlepší web školy vyhlašovaná organizátorem soutěže EDUin, o.p.s., Praha se mohou zúčastnit základní a střední školy a mohou poměřit svoje síly s ostatními v soutěži a s odbornou porotou. Přihlašování škol probíhá od 15. 3. 2016 do 12. 4. 2016 na www.scoolweb.cz .Vyvrcholením soutěže bude odborná konference na téma školních webů, kde budou zároveň vyhlášeny výsledky sCOOL web 2016.

30.3.2016

Soutěž Brána k druhým

Soutěž Brána k druhým otevírá srdce a v této chvíli už běží přihlašování do 5. ročníku soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.

18.3.2016

Vzdělávací program SmartUp Nadace O2

V programu SmartUp jsou podporováni mladí lidé v realizaci jejich zajímavých nápadů, kterými chtějí pomoci v jejich komunitě jako je škola, obec, místní kroužek, aj. Aktuální uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2016. (realizace projektů od 1.7.2016 do 31.12.2016) Poté bude možné přihlášky podávat průběžně do konce září 2016 (realizace projektů od 1.1.2017 do 30.6.2017)

16.3.2016

Mezinárodní mistrovství České republiky středoškolských družstev v golfu

PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. a společnost INGOLF s.r.o., která je zároveň promotérem akce, ve spolupráci s Českou golfovou federací a pod záštitou Českého olympijského výboru a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pořádají již desátý ročník Mezinárodního mistrovství České republiky středoškolských družstev PB Středoškolský pohár v golfu.