Archiv dokumentů

14.3.2016

Svaz modelářů ČR - soutěže mládeže

Svaz modelářů České republiky z.s. je vyhlašovatelem a ve spolupráci s domy dětí a mládeže, modelářskými kluby pořadatelem soutěží a soustředění pro děti a mládež.

4.3.2016

Vyhlášení 12.ročníku soutěžních příběhů - Dětský čin roku 2016

Dětský čin roku pravidelně oceňuje statečné, obětavé a láskyplné skutky těch nejmenších. Zapojit se mohou všichni žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií. I letos zaštiťuje projekt Dětský čin roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Magistrát hl. m. Prahy.

1.3.2016

Karel IV. očima dětí - výtvarná soutěž

Soutěž je vyhlášena u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Cílem soutěže je přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život, proto se práce mohou zaměřit nejenom na portrét Karla IV., ale také na výjevy z významných okamžiků jeho vlády či života jeho rodiny. Uzávěrka soutěže bude dne 18. 5. 2016 a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 16. 6. 2016 za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. Podmínky soutěže najdete v příloze.

29.2.2016

Správná škola

Kampaň Správná škola propagující zapojení moderních technologií do výuky na základních školách vyhlašuje soutěž mezi všemi třídami českých škol, která má ukázat reálný stav výuky s ICT a zapojení žáků do interaktivní výuky. Soutěž probíhá do 15.5.2016. Třídy, které se chtějí do soutěže zapojit, musí natočit video, které bude zachycovat vzdělávání či rozvoj studentů s využitím moderních ICT prostředků. Výherci pak získávají příspěvek na školu v přírodě ve výši 30 000 Kč a 2x jednodenní školní výlet do science centra, interaktivního muzea či planetária v hodnotě 15 000 Kč. Více informací: http://www.spravnaskola.cz/

26.2.2016

Coolinaření s Albertem- celostátní kuchařská soutěž dětské Zdravé 5

Soutěž je určena pro předškolní děti z mateřských škol i žákům 1. i 2. stupně základních škol.Navazuje na lekce výukového programu Zdravé 5, které zdarma školám nabízí Nadační fond Albert a jehož klíčovým sdělením je správný nákup, domácí příprava a rozumné hospodaření s potravinami.Hlavním tématem letošního ročníku kuchařské soutěže je zdravá svačina, zde děti stále nemají správné návyky. Buď nesvačí vůbec, nebo nevhodné potraviny. Prostřednictvím hry a zábavy jsou děti motivovány, aby se naučily svačit dobře a jídlo si uměly samy připravit nebo nakoupit.

10.2.2016

Výtvarná soutěž Radost Evropy v Srbsku

Soutěž je otevřena jednotlivcům, školám, předškolním a zájmovým zařízením nebo podobným institucím a sdružením. Účastnit se mohou děti od 4 do 18 let. Soutěží se v pěti kategoriích, ve kterých je věkové rozmezí děleno cca po 3 letech. Uzávěrka registrace je 1. července 2016

4.2.2016

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Soutěž na téma Město jako literární kulisa je vyhlášena v rámci literární kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou. Soutěž je vyhlašována pro tři věkové kategorie: první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, střední školy. Vše o podmínkách soutěže naleznete v příloze .

26.1.2016

Soutěž ŘACHANDA - Co dáváš, to se ti vrátí

Soutěž je určena všem dětem mateřských a základních škol. Cílem této soutěže je zapojit děti do tvůrčí činnosti a předat jim poselství této pohádky, že tak, jak se chovají k ostatním, tak se ostatní budou chovat k nim neboli že: Co dáváš, se ti vrátí… Soutěž startuje v měsíci únoru a probíhá u příležitosti kino premiéry této hrané pohádky, která se koná 25. 2. 2016. Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2016.

25.1.2016

Modelář roku 2015

BZUK team - pořadatel ankety Modelář roku v současné době hledá v pořadí již patnáctého modeláře východních Čech. Nominace posílejte do 31.1.2016 na info@bzuk.cz