Aktuální informace

2.5.2017

Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti

MŠMT vyhlásilo neinvestiční dotační program č. j.: MSMT-34035/2016-1. Oprávněnými žadateli mohou být právnické osoby zřizovaném krajem, obcemi, svazky obcí, církevní a soukromé, jež vykonávají činnost mateřské školy nebo základní školy s počtem do 5 tříd na 1. stupni, nacházejících se v jedné budově, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

26.4.2017

Konference Bezpečnost na českých školách

Pozvánka na konferenci organizovanou Střediskem bezpečnostní politiky pro Národní institut pro další vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).

23.3.2017

Regionální seminář projektu Rozhoduj o Evropě

dovolte mi Vás informovat o regionálním semináři projektu Rozhoduj o Evropě, který pořádáme dne 20. 4. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Projekt je určen studentům středních škol z Královéhradeckého kraje. Organizátory akce jsou Úřad vlády ČR a síť regionálních Eurocenter ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, EUTIS o.p.s. a Centrem pre európsku politiku.

17.3.2017

Hospitační stáže pro učitele na bavorských školách v roce 2017

Nabídka pro učitele němčiny, nebo učitele jiných aprobací s dobrou znalostí němčiny, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných školách, vyšších odborných školách a středních odborných učilištích v České republice.

10.3.2017

Podpora mnohojazyčných tříd II - Jazykový rozvoj žáků-cizinců

Národní ústav pro vzdělávání pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádá ve dnech 27. – 28. 4. 2017 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazykové podpory žáků-cizinců. Seminář bude veden v angličtině a je bezplatný.

8.3.2017

Víkend studentských samospráv

Pozvánka na 2. ročník celorepublikového setkání delegátů studentských samospráv středních škol organizovaný Českou středoškolskou unií.

6.3.2017

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Ukliďme svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.